Do dopravního systému Zlína zasáhne v létě rekonstrukce Březnické ulice

Zlín - Významným dočasným zásahem do fungování dopravního systému Zlína bude letos v létě a na podzim rekonstrukce Březnické ulice od zimního stadionu po okružní křižovatku U Majáku. Automobily ve směru od Březnice budou muset použít objízdnou trasu přes Kudlov. Stavbu Ředitelství silnic Zlínského kraje za 32,5 milionu korun spolufinancuje Evropská unie.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/490 v celkové délce 2 179 metrů. Začátek řešeného úseku je situován do místa začátku levostranné zárubní zdi s chodníkem (u Zimního stadionu Luďka Čajky), konec úseku se nachází za okružní křižovatkou ve čtvrti U Majáku.

V úseku bude provedena rekonstrukce vozovky pomocí technologie recyklace za horka s následným položením nové obrusné vrstvy. V místě porušených okrajů vozovky je navržena celková výměna konstrukce vozovky včetně případné sanace podloží. Po dobu sanace okrajů budou rozebrána stávající ocelová svodidla. Na dvou místech bude upraven nevhodný příčný sklon v pravotočivém směrovém oblouku. Zastávkové pruhy linkové dopravy před okružní křižovatkou budou předlážděny. Z prstence okružní křižovatky a dlážděné srpovité plochy bude odstraněn dlážděný kryt a nahrazen asfaltovými vrstvami. Dosavadní směrové a výškové parametry silnice zůstanou zachovány.

Součástí stavby je obnova nezpevněných krajnic šířky 0,75 metru (1,50 metru v místě svodidla) včetně obnovy podélných odvodňovacích žlabů. V levotočivém směrovém oblouku budou doplněna chybějící svodidla v délce 180 metrů. Bude provedena sanace povrchu dvou pravostranných opěrných zdí o délce 94 a 30 metrů a bude obnoveno svislé a vodorovné dopravního značení. Budou vyměněny stávající dešťové vpusti včetně přípojek do dešťové kanalizace, která již byla během letošního jara opravena bez nutnosti zásahu do vozovky. Porušené kanalizační šachty budou vyměněny za samonivelační. Součástí stavby je také úprava připojení sjezdů a účelových komunikací.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma PORR, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 32,569 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude spolufinancována z fondů EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Předpokládá se, že první etapa stavebních prací s dopravními omezeními bude zahájena 1. července 2021 a potrvá nejdéle do 25. srpna. Následovat bude druhá etapa stavby se zahájením 6. září a ukončením koncem října tohoto roku.

Uzavírky a dopravní omezení

V úseku od zimního stadionu po okružní křižovatku U Majáku budou stavební práce včetně pokládky obrusné vrstvy probíhat v I. etapě od 1. července do 25. srpna při zjednosměrnění silnice, a to ve směru ze Zlína. Doprava směrem do Zlína bude vedena po objízdné trase od okružní křižovatky přes místní část Kudlov a po silnici III/49026 z Kudlova do Zlína. Pro vozidla o hmotnosti přes 7,5 tuny (nebude se týkat autobusů) bude stanovena objízdná trasa ve směru Bohuslavice u Zlína - silnice II/497 - Uherské Hradiště - silnice I/50 - Staré Město - silnice I/55 - Otrokovice - silnice I/49 - Zlín.

Obnova asfaltových vrstev okružní křižovatky na konci stavby (II. etapa) bude realizována od 6. září za částečné uzavírky při použití trojcestné semaforové soustavy. Uskuteční se ve dvou fázích, vždy pro jeden směr silnice II/490 za současného uzavření navazující větve okružní křižovatky (ul. K Majáku, ul. Filmová). Během uzavírky ulice K Majáku bude dopravní obsluha čtvrti U Majáku vedena po náhradní trase přes areál Správy a údržby silnic Zlínska. Během uzavírky ulice Filmové bude dopravní obsluha Lesního hřbitova a Filmových ateliérů možná pouze po komunikaci z místní části Kudlov. Opět bude platit objízdná trasa pro vozidla o hmotnosti přes 7,5 tuny mimo autobusů.

Během uvedených dopravních opatření bude upraveno také trasování linek MHD.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.