Za peníze EU opravíme silnici z Březové na Slovensko

Březová - S využitím programu přeshraniční spolupráce se Slovenskem INTERREG V-A bude moci Ředitelství silnic Zlínského kraje rekonstruovat tři a půl kilometru dlouhou silnici III. třídy z Březové v Bílých Karpatech až po státní hranici. Celkové náklady této silniční stavby přesáhnou částku 28 milionů korun.

Popis prací

Silnice v Březové před rekonstrukcí / foto: dokumentace ŘSZK

Předmětem díla je rekonstrukce komunikace III/06124 v celkové délce 3 508 metrů včetně stavební úpravy křižovatky a navazujícího úseku silnice III/4984 v délce 126 metrů.

Začátek řešeného úseku silnice III/06124 je na státní hranici se Slovenskou republikou v obci Březová, konec je v křižovatce silnic III/06124 a III/4984. Začátek řešeného úseku silnice III/4898 je u místní komunikace vpravo před kostelem, konec je v křižovatce silnic III/06124 a III/4984 v obci Březová.

Rekonstrukce vozovky bude provedena ve stávajících šířkových i směrových parametrech. V extravilánu s nezpevněnou krajnicí dojde k navýšení nivelety vozovky o 60 až 80 mm, ve zbylém úseku dojde k obnově obrusné a lokálně podkladní asfaltové vrstvy bez navýšení. Odvodnění silnic je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky do přilehlých obnovených příkopů a na terén v extravilánu a do dešťových vpustí v intravilánu obce. Součástí projektu jsou také stavební úpravy připojení místních a účelových komunikací, sjezdů k nemovitostem, propustků a obnova svislého dopravního značení.

Souběžně s rekonstrukcí silnice III/06124 bude provedeno nezbytné předláždění stávajících chodníků včetně betonových obrub. Investorem rekonstrukce chodníků je obec Březová.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je STRABAG, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 28,383 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude ze 60 procent spolufinancována z prostředků EU s využitím programu přeshraniční spolupráce se Slovenskem INTERREG V-A. Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny 28. června a dokončeny do 30. listopadu 2021.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečného omezení silničního provozu po polovinách šířky vozovky se zachováním provozu řízeným světelným signalizačním zařízením.

Význam rekonstrukce

Silnice III/06124 spojuje obce Březová na české straně a Nová Bošáca na slovenské straně. Je tedy významnou komunikací v příhraniční oblasti. V současnosti je silnice v nevyhovujícím, místy až v havarijním stavu. Obrusná vrstva i původní kryt z penetračního makadamu vykazují hloubkovou korozi, výtluky na okrajích vozovky a vyskytují se zde podélné i mozaikové trhliny. Povrch je značně nerovný. Řádnému odvodnění komunikace brání zvýšené nezpevněné krajnice.

„Realizace projektu umožní zlepšení dopravních spojení v příhraničním regionu, a tedy také zlepšení možností obchodních, turistických či kulturních kontaktů mezi obyvateli na obou stranách hranice, čímž přispěje ke zkvalitnění životní úrovně jeho obyvatel. Zlepšené technické parametry silnice budou mít pozitivní vliv na životní prostředí, zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zlepšení komfortu jízdy," řekl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.