ŘSZK zmodernizuje příjezdovou komunikaci k nové dálnici v Napajedlích

Napajedla - Kvalitní povrch a normové parametry získá ještě v tomto roce ulice Dr. Beneše v Napajedlích. Jde o krajskou silnici III/49724, kterou budou motoristé z Napajedel přijíždět k nové dálnici D55. Rekonstrukce bude probíhat za úplné, případně částečné uzavírky ulice Dr. Beneše. Současně zde budou probíhat také práce města.

Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce části silnice III/49724 v průjezdním úseku města Napajedla v celkové délce 529 metrů. Začátek řešeného úseku navazuje na přivaděč od dálnice D55 (přeložka části silnice III/49724 - investor ŘSD) konec úseku se nachází u průsečné křižovatky silnice III/49724 se silnicí III/4973 (ul. Bartošova) a místní komunikace (ul. Chmelnice).

Rekonstrukce bude spočívat ve výměně konstrukčních vrstev vozovky včetně sanace zemní pláně. Povrch vozovky bude živičný, šířka vozovky bude sjednocena na 6,5 metru mezi obrubami včetně přídlažby (dvouřádku) ze žulových kostek.

Rekonstrukce silnice bude realizována souběžně se stavbou zajišťovanou a financovanou městem Napajedla. Předmětem stavby města bude výstavba stezky pro pěší a cyklisty, navazující na stavbu přivaděče v rámci D 55, zatrubnění příkopu, podél silnice III/49724 bude vybudován podélný parkovací pruh, dojde k úpravě veřejného osvětlení, stavební úpravě chodníků a sjezdů k přilehlým nemovitostem včetně připojení místních komunikací (ul. Zahradní a Chmelnice) na silnici III/49724.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby pro oba investory je firma SMO, a. s., Otrokovice. Smluvní cena za tuto zakázku pro ŘSZK činí 18,863 milionu korun (včetně DPH). Náklady ŘSZK budou spolufinancovány z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Smluvní cena pro akci města Napajedla činí 10,9 milionu korun (včetně DPH).

Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny 9. srpna 2021. Silnice bude zprovozněna v listopadu 2021. Úplné dokončení stavebních prací, především stavebních objektů města Napajedla, bude v jarních měsících roku 2022.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce na silnici III/49724 budou probíhat za úplné uzavírky. Objízdné trasy budou obousměrně vyznačeny na silnici I/55, III/4972, III/49724 a III/4973. Při dokončení prací realizovaných v příštím roce bude využito provizorní dopravní značení nebo světelná signalizace.

(Tisková zpráva zpracována ve spolupráci s MÚ Napajedla)

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.