Přes Březovou na Slovensko již po kvalitní silnici

Březová - Úsek krajské silnice v Bílých Karpatech z obce Březová na hranici se Slovenskem o délce 3,6 kilometru je po rekonstrukci a nabízí motoristům pohodlnou a bezpečnou jízdu k našim sousedům. Stavba za 28 milionů korun, dotovaná z evropských peněz v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A, byla hotova v plánovaném termínu na konci října.

Předmětem díla byla rekonstrukce komunikace III/06124 v celkové délce 3 508 metrů včetně stavební úpravy křižovatky a navazujícího úseku silnice III/4984 v délce 126 metrů.

Začátek rekonstruovaného úseku silnice III/06124 leží na státní hranici se Slovenskou republikou v obci Březová, konec je v křižovatce silnic III/06124 a III/4984. Na to navazuje v Březové úsek silnice III/4984.

Rekonstrukce vozovky byla realizována v původních šířkových i směrových parametrech. V extravilánu s nezpevněnou krajnicí došlo k navýšení nivelety vozovky o 60 až 80 milimetrů, ve zbylém úseku došlo k obnově obrusné a lokálně podkladní živičné vrstvy bez navýšení. Odvodnění silnic je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky do přilehlých obnovených příkopů a na terén v extravilánu a do dešťových vpustí v intravilánu obce. Součástí stavby byly také stavební úpravy připojení místních a účelových komunikací, sjezdů k nemovitostem, propustků a obnova svislého dopravního značení.

Souběžně s rekonstrukcí silnice III/06124 zajistila obec Březová nezbytné předláždění chodníků včetně betonových obrub.

Ředitelství silnic Zlínského kraje realizovalo v Březové z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury ještě plošnou obnovu povrchu vozovky navazujícího úseku silnice III/4984 v délce 332 metrů.

Zhotovitelem stavby byla firma STRABAG, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 28,187 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla z 85 procent spolufinancována z prostředků EU s využitím programu přeshraniční spolupráce se Slovenskem INTERREG V-A a pět procent nákladů ze státního rozpočtu. Stavební práce byly zahájeny koncem června tohoto roku.

Význam rekonstrukce

Silnice III/06124 spojuje obce Březová na české straně a Nová Bošáca na slovenské straně. Je tedy významnou komunikací v příhraniční oblasti. Silnice byla v nevyhovujícím, místy až v havarijním stavu. Obrusná vrstva i původní kryt z penetračního makadamu vykazovaly hloubkovou korozi, byly zde výtluky a podélné i mozaikové trhliny. Povrch byl značně nerovný. Řádnému odvodnění komunikace bránily zvýšené nezpevněné krajnice.

„Realizací projektu se zlepšuje dopravní spojení v příhraničním regionu, a tedy také možnosti obchodních, turistických či kulturních kontaktů mezi obyvateli na obou stranách hranice. Zlepšené technické parametry silnice budou mít pozitivní vliv na životní prostředí, zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zlepšení komfortu jízdy. Opravené vozovky určitě přispějí také k lepšímu vzhledu horské obce Březová," uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

Informace k celému projektu

Operační program: Interreg V-A SK-CZ

Prioritní osa: 2 – Kvalitní životní prostředí

Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj kulturního a přírodního dědictví

Specifický cíl: Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštevníky přezhraničního regionu

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2019/10

Datum předložení: červen 2019

Datum schválení: září 2020

Partneři projektu

Vedoucí partner: Trenčiansky samosprávny kraj

Hlavní přeshraniční partner: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Celkové uznatelné náklady projektu: 2 846 980,10 eura, z toho:

Trenčiansky samosprávny kraj: 2 037 067,56 eura

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace: 809 912,54 eura

Celková výška finančního příspěvku: 2 664 135,47 eura, z toho:

Trenčiansky samosprávny kraj: 1 935 214,18 eura

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace: 728 921,29 eura

Co se udělalo na Slovensku

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení dopravní dostupnosti lokalit s kulturními a přírodními památkami v příhraničním regionu Bošáckej doliny. Zlepšení dostupnosti bylo realizováno prostřednictvím rekonstrukce silnice, která propojuje zajímavosti v tomto území.

Na Slovensku šlo o rekonstrukci silnice č. III/1223 Zemianske Podhradie – Nová Bošáca v úseku 7,420 – 11,515 km a na české straně o rekonstrukci silnice III/06124 v uzlovém úseku č. 1 „Bošácká“ 0,000 km – 3,508 km. Úsek na slovenské straně začíná na hranici obce Zemianske Podhradie a končí v obci Nová Bošáca. Délka tohoto úseku je 4,095 km. Komunikace III/1223 a III/06124 přímo propojují území Bošáckej doliny. Celková délka rekonstruovaných úseků je 7,603 km.

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.