Nové opěrné zdi a rekonstruovaný úsek silnice v Podkopné Lhotě

Podkopná Lhota - Krátce před vánočními svátky dokončila stavební firma práce na rekonstrukci silničního úseku v Podkopné Lhotě. Investice za 19 milionů korun byla spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury.

Předmětem díla v Podkopné Lhotě byla sanace původní zdi v délce 72,4 metru (zeď A) a odstranění původní zdi a stavba nové opěrné zdi v délce 73,3 metru (zeď B) v nové poloze. Součástí stavby byla rovněž rekonstrukce silnice v celkové délce 239 metrů.

Stavební úprava opěrné zdi A spočívala ve zřízení nové monolitické železobetonové římsy, na kterou bylo osazeno ocelové mostní zábradlí.

Opěrná zeď B byla kompletně přestavěna. Nová zeď je monolitická železobetonová, založená na dvojici mikropilot, vetknutých do únosného poloskalního podloží. Na zdi byla vybetonována monolitická římsa a osazeno mostní ocelové zábradlí. Výstavba nové zdi byla v kolizi s původním hospodářským stavením; muselo být proto odstraněno. Na jeho místě bylo vytvořeno nové parkovací stání a železobetonové schodiště, umožňující přístup na zahradu vlastníka pozemku. U líce zdi byly provedeny terénní úpravy včetně náhradní výsadby za pokácené dřeviny.

Rekonstruovaný úsek silnice III/4893 byl rozšířen na šířku zpevněné vozovky 6 metrů. Niveleta vozovky zůstala zachována, došlo však ke směrovému posunu osy vozovky. Silnice byla oboustranně ohraničena opěrnou zdí nebo zvýšenými betonovými obrubami, podél kterých byla položena betonová přídlažba. Podél nové opěrné zdi v délce 73 metrů byla vytvořena kompletní konstrukce vozovky včetně sanace pláně, v navazujících úsecích v délce 166 metrů došlo k obnově obrusné vrstvy a k sanaci trhlin původní vozovky.

Původní rámový propustek byl sanován a prodloužen na výtoku o 3 metry. Na čelech vznikly nové římsy se zábradlím. Dno toku bylo zpevněno kamennou dlažbou.

Souběžně se stavbou ŘSZK zajišťovala obec Podkopná Lhota stavební úpravy sjezdů a připojení místních komunikací, přeložky veřejného osvětlení a místního rozhlasu a vybudovala nástupiště autobusových zastávek včetně přístřešku a opěrnou zídku z betonové palisády.

Zhotovitelem stavby byla firma IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s. Konečná cena za tuto zakázku činí 19,114 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce byly zahájeny na začátku června 2021.

 

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.