ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Sesuv u Nevšové je již opraven

02.08.2011 08:56

Slavičín - Pracovníci společnosti SMO Otrokovice dokončili v červnu sanaci sesuvu a opravu poškozené komunikace v prostoru křižovatky silnic II/493 a III/4931 poblíž obce Nevšová.

Opravená silnice u Nevšové / foto: ŘSZK

„Stavba řešila sanaci sesuvu celkovým zajištěním stability silničního tělesa silnice II/493 v úseku mezi Petrůvkou a Slavičínem za křižovatkou se silnicí III/4931 na Nevšovou. K sesuvu silničního tělesa v délce cca 30 metrů, zasahujícího do krajnice vozovky, došlo v důsledku působení nadměrného množství dešťových srážek při povodních v měsíci květnu a červnu 2010," uvedla náměstkyně pro investiční výstavbu ŘSZK Ing. Jitka Škrabalová. Stavba zahrnovala vybudování pilotové stěny po pravé straně vozovky v délce 36 metrů z vrtaných pilot o průměru 600 milimetrů a délce 6 metrů, výměnu celé konstrukce vozovky podél pilotové stěny v šířce přibližně 1,5 metru a v prostoru křižovatky se silnicí III/4931. Na ostatní ploše bylo provedeno frézování a byl položen nový kryt z asfaltového betonu. Délka upraveného úseku silnice II/493 je 88,50 metru.

Součástí stavebních úprav bylo zajištění odvodnění silnice II/493 včetně odvedení vod stékajících ze silnice III/4931 (silniční kanalizace v délce 66 metrů, 2 horské vpusti, 1 dešťová vpusť včetně připojení na silniční odvodňovací zařízení) a úprava zastávkového pruhu osobní linkové dopravy.

Náklady stavby byly ve výši 7 milionů korun.

V současné době probíhá kolaudační řízení stavby.

Opravená silnice u Nevšové / foto: ŘSZK   Opravená silnice u Nevšové / foto: ŘSZK   Opravená silnice u Nevšové / foto: ŘSZK

 


Předchozí tisková zpráva na toto téma

04. 04. 2011 - Bude opravena silnice u Nevšové

 

 


Počet přístupů: 760, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS