ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Nová silnice u Šarov je hotova

22.08.2011 14:40

Šarovy, Březolupy - Nový úsek 1,8 kilometru silnice II/497 mezi obcemi Šarovy a Březolupy je od 18. srpna 2011 průjezdný bez omezení. Jízda ze Zlína do Uherského Hradiště je tak pro motoristy opět o něco pohodlnější a bezpečnější.

Nový úsek silnice II/497 Šarovy - Břetolupy / foto: ŘSZK 

Odbor dopravy Městského úřadu v Uherském Hradišti povolil od 18. srpna na dobu tří měsíců tzv. předčasné užívání rekonstruované a částečně směrově upravené silnice. Od uvedeného dne už na silnici neplatí pro motoristy žádná dopravní omezení, která vyplývala ze stavebních prací. V následujícím období se na několika místech v blízkosti nové silnice uskuteční podle nařízení krajské hygienické stanice ještě měření hlukové zátěže. Do poloviny listopadu bude nový úsek silnice kolaudován.

Nový úsek silnice II/497 Šarovy - Břetolupy / foto: ŘSZKStavba spočívala ve směrové, výškové i šířkové úpravě trasy komunikace, včetně vybudování odvodnění, zastávkových pruhů, zárubní zdi, dopravního značení a nezbytných přeložek inženýrských sítí. Byla zahájena 1. června 2010.

Nový úsek silnice postavila pro Ředitelství silnic Zlínského kraje společnost PSVS, a.s., Praha, závod Zlín. Nová silnice je dlouhá 1 790 metrů, celkové náklady dosáhly 120 milionů korun. Stavba je spolufinancována z evropských fondů v rámci Regionálního operačního programu.

„Během stavby se vyskytly určité komplikace, zjistila se nízká únosnost zemní pláně nové silnice u obce Šarovy. Zhotovitel stavby musel zeminu pod silnicí zlepšit vápněním, aby se únosnost zvýšila. Navíc oproti původnímu projektu se musela vybudovat gabionová stěna u zastávky linkové autobusové dopravy na konci stavby u obce Březolupy," upřesnil průběh stavby technický dozor a náměstek ŘSZK Ing. Radek Berecka.

Nový úsek silnice II/497 Šarovy - Břetolupy / foto: ŘSZKV místě, kde směrově narovnaná silnice vede v nové trase, byla původní vozovka rekultivována na zemědělskou půdu. Byla to podmínka vlastníků, kteří nám poskytli pozemky, a tak to bylo stanoveno i ve stavebním povolení.

„Rekonstrukce a přeložka silnice v úseku Šarovy - Březolupy znamená další zvýšení kvality silně dopravně zatížené trasy mezi Zlínem a Uherským Hradištěm," připomněl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Už v roce 2009 byl na této silnici rekonstruován a směrově upraven úsek mezi Březolupami a Bílovicemi, v předchozích letech byl obnoven průtah obcí Březolupy, část průtahu obcemi Šarovy, Bohuslavice u Zlína. Byla rovněž vybudována okružní křižovatka ve Zlíně U Majáku a obnoven povrch silnice od této křižovatky ve směru do Březnice. Projekčně je připraveno zkapacitnění této silnice v Uherském Hradišti od začátku místní části Jarošov po křižovatku se silnicí I/55.


Předchozí tiskové zprávy na toto téma


14. 03. 2011 - Pokračuje rekonstrukce silnice Šarovy - Březolupy
30. 07. 2010 - Archeologické nálezy mezi obcemi Šarovy a Březolupy
25. 05. 2010 - Rekonstrukce a přeložka silnice II/497 Šarovy - Březolupy

 

Logo

 


Počet přístupů: 806, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS