ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Nový most přes železniční trať u Brumova-Bylnice byl slavnostně otevřen

31.08.2011 15:58

Nový most ev. č. 495-045 v Bylnici / foto: Petr Zákutný

Brumov-Bylnice - Pohodlnější a bezpečnější jízdu umožní motoristům nový most u Brumova-Bylnice převádějící silnici II/495 přes železniční trať Bylnice - Horní Lideč, jehož slavnostní otevření proběhlo ve středu 31. srpna 2011 za účasti hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka a dalších hostů.

„Je dobře, že se začátkem školního roku už se tady bude pohodlně jezdit. Moc děkuji a vážím si všech, kteří se zasloužili o to, aby byl tento projekt realizován. Přejme si, aby takovýchto akcí, kdy vyřešíme například havarijní stavy mostů, bylo do budoucna co nejvíce," uvedl hejtman Stanislav Mišák. Nový mostní objekt ev. č. 495-045 s délkou přemostění 22 metrů byl s mírným posunem pro napřímení silnice vybudován na místě původního starého mostu, který se skutečně nacházel ve velmi špatném stavu a musel být zbourán.

Nový most ev. č. 495-045 v Bylnici / foto: Vojtěch Cekota„Bývalý most měl velká omezení, a to jak omezenou šíři, tak nosnost," upřesnil ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý. Současně se stavbou mostu došlo k rekonstrukci a směrové úpravě silnice II/495 v úseku dlouhém 892 metrů a opravě blízkého mostu přes vodní tok.

Investorem stavby, jež si vyžádala částku 76,2 milionu korun, byl Zlínský kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK). Zhotovitelem byla společnost KKS, s. r. o., Zlín. Stavba byla významnou měrou spolufinancována z Regionálního operačního programu Střední Morava.

Stavba mostu znamenala poměrně výrazný zásah do dopravního systému na jihovýchodním Valašsku. Na mostě platila úplná uzavírka. Hlavní objízdná trasa byla vedena přes Slavičín, Vlachovice-Vrbětice a Valašské Klobouky. Pro osobní automobily s hmotností do 3,5 tuny však nechalo ŘSZK vybudovat provizorní objízdnou trasu přes pole a po místních komunikacích v Bylnici. Nyní bude provizorní panelová objízdná cesta rozebrána a pozemky rekultivovány pro zemědělské využití. Stavba rovněž zasáhla do linkové autobusové dopravy a během demolice starého a montáže nového mostu došlo i k několika plánovaným výlukám vlakových spojení.

„Stavba proběhla bez komplikací, zhotovitel dodržel dohodnuté termíny i cenu. Podařilo se zkoordinovat stavební práce s nezbytnými výlukami na železniční trati a rovněž zorganizovat náhradní dopravu pro cestující z linkových autobusů," konstatoval ředitel Malý.

Tisková zpráva zpracována ve spolupráci s KÚ Zlínského kraje

 


Předchozí tisková zpráva na toto téma


09. 03. 2011 - Začíná stavba na silnici II/495 v Bylnici

 

Logo

 


Počet přístupů: 819, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS