ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Motoristům začínají sloužit tři nové mosty

07.12.2010 10:29

Zlínský kraj - Tři nové mosty byly zprovozněny během listopadu 2010 na síti silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji. Jde o mosty v Senince, Loučce (okr. Vsetín) a Osvětimanech. Celková hodnota těchto tří investic dosahuje téměř 30 milionů korun.

Seninka

Nový most v Senince / foto: ŘSZKNový most v Senince na Vsetínsku má evidenční číslo 05741-3. Zdejší původní most na silnici III/05741 na okraji obce Seninka přes stejnojmenný potok byl v havarijním stavu. Jeho zatížitelnost byla omezena na 27 tun, jediné vozidlo 33 tun. V rámci této investice Ředitelství silnic Zlínského kraje byl postaven nový most a v jeho blízkosti byla rovněž směrově upravena vozovka. Nový most byl vybudován technologií tubosider, tzn. jako oblouk z vlnitého plechu, který je ukotven v betonové desce. Plechový oblouk má šířku 5,5 metru, výšku 2,15 metru a délku 47 metrů. Vozovka z asfaltobetonu má šířku 7,5 metru.

Zhotovitelem stavby byla společnost SMO Otrokovice. Výstavba nového mostu přišla na 12 milionů korun. Během stavby se objevily problémy se sesouváním svahu vlivem spodní vody. Most bude oficiálně zprovozněn 10. prosince 2010, doposud je užíván v režimu stavby. Zhotovitel poskytuje na ocelovou konstrukci tubusu záruku 12 let, na ostatní práce 4 roky.

Loučka

Nový most 01868-2 Ve shodě s původní projektovou dokumentací a bez komplikací proběhla výstavba nového mostu ev. č. 01868-2 mezi obcemi Loučka a Podolí (okr. Vsetín). Původní most byl hodnocen stupněm 7 – havarijní stav. Jeho zatížitelnost byla snížena na 10 tun. „Tento starý a nevyhovující most byl zbourán a na jeho místě byl postaven most nový, železobetonové rámové konstrukce,“ upřesnil stavební dozor Ředitelství silnic Zlínského kraje Stanislav Brázdil. Vozovka na mostě je široká 6,5 metru, délka přemostění 6,7 metru, výška nad dnem potoka 2,5 metru.

Zhotovitelem stavby bylo Sdružení most Loučka – Podolí, složené z firem Stavby – Tydlačka, s. r. o., Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o., OPEN terra, s. r. o. Cena za výstavbu nového mostu činila 9,1 milionu korun. Most byl zprovozněn v předčasném užívání, kolaudace bude provedena během prosince 2010. Záruční lhůta na izolaci mostu činí 10 let, na ostatní práce 4 roky.

Osvětimany

Nový most u Osvětiman / foto: ŘSZKUrčité problémy při výstavbě provázely nový most ev. č. 422-007 mezi obcemi Osvětimany a Medlovice na Uherskohradišťsku. Do stavby neustále prosakovala spodní voda. Bylo nutno vybudovat nejdříve pažicí stěnu z ocelových štětovnic. Původní most byl v havarijním stavu. Jeho zatížitelnost byla omezena na 8 tun, jediné vozidlo 24 tun. Z jedné strany byla klenba mostu z bezpečnostních důvodů podepřena provizorní dřevěnou konstrukcí. Nový most se stavěl v těsné blízkosti původního. Byla použita stavební technologie tubosider. Do koryta potoka byla umístěna elipsovitá roura z vlnitého plechu o šířce 4 metry, výšce 3,4 metru a délce 37 metrů. Ta se zasypala štěrkopískovým materiálem. Na povrchu vznikla vozovka z asfaltobetonu o šířce 7,5 metru.

Zhotovitelem stavby byla společnost OHL ŽS Brno. Konečná cena za nový most činí 8,7 milionu korun. Most je zprovozněn v předčasném užívání, bude kolaudován během prosince 2010. Zhotovitel poskytuje na odevzdané dílo záruční dobu 5 let.

Tisková zpráva zpracována ve spolupráci s KÚ Zlínského kraje


Předchozí tiskové zprávy na toto téma

30. 06. 2010 - Další silniční stavba na Vsetínsku: most v Loučce
21. 06. 2010 - Přestavba mostu u Osvětiman
21. 06. 2010 - Nový most se staví v Senince

 


Počet přístupů: 806, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS