ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Oprava Mladcovské ulice ve Zlíně je hotova

29.11.2010 19:29

Zlín - Motoristé na Zlínsku už mohou volně jezdit po rekonstruované silnici III/49016 v Mladcovské ulici na trase mezi Zlínem a místní částí Mladcová. Úsek silnice o délce 414 metrů zde rekonstruovala firma Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., za konečnou cenu 19 414 423 korun (včetně DPH). Investorem opravy byl Zlínský kraj prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Opravená silnice III/49016 / foto Vojtěch Cekota„Silnice je dokončena, dodělává se zaměření a dokumentace skutečného provedení. Vše bude hotovo ve stanoveném termínu do 15. prosince 2010,“ uvedl stavební dozor Ředitelství silnic Zlínského kraje František Petrželka.

Stavební práce zde začaly koncem července 2010. Původní vozovka již byla v havarijním stavu. Během opravy byla stabilizována klesající levá krajnice pomocí pilotové stěny o délce 154 metrů. Podél pilotové stěny byla zhotovena nová konstrukce vozovky. Na zbývající ploše byly konstrukční vrstvy lokálně sanovány, celoplošně byl odfrézován stávající povrch vozovky. Součástí stavby byla rovněž přeložka veřejného osvětlení, zřízení nové kanalizace a pořízení nových dešťových vpustí. Šířka vozovky byla sjednocena na 6,5 metru. Povrch vozovky tvoří nový živičný koberec. Nechybějí ani nová svodidla.

Během stavby vznikly proti původní smluvní ceně vícenáklady 232 tisíc korun. „Vznikly kvůli nutnosti rozsáhlejšího sanování podloží silnice lomovým kamenem,“ upřesnil Petrželka.

Na silnici III/49016 eviduje ŘSZK další úsek v havarijním stavu v lesním terénu mezi Mladcovou a Rackovou v délce asi 3,6 kilometru. „Také rekonstrukci tohoto úseku už chystáme. Zpracovává se pro ni projektová dokumentace. Ještě bude nutné majetkoprávní vypořádání některých pozemků. Oprava tohoto úseku silnice by mohla začít už na podzim příštího roku, s dokončením realizace počítáme během roku 2012,“ uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý

Tisková zpráva zpracována ve spolupráci s KÚ Zlínského kraje


Předchozí tisková zpráva na toto téma

30. 07. 2010 - Byla zahájena oprava Mladcovské ulice

 


Počet přístupů: 807, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS