ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Přibylo 3,6 kilometru kvalitní silnice u Velkého Ořechova

16.11.2010 08:05

Velký Ořechov, Doubravy - Ředitelství silnic Zlínského kraje se může pochlubit další dokončenou stavbou. Jejím výsledkem je 3,6 kilometru rekonstruované kvalitní silnice III/49720 mezi Velkým Ořechovem a Doubravami. Zhotovitel, kterým je společnost Eurovia CS, předal hotové dílo investorovi k 31. říjnu 2010.

Opravená silnice III/49720 / foto: Eurovia CS 

Obnova konstrukce vozovky z Velkého Ořechova do Doubrav byla zahájena v polovině června 2010. Silnice byla opravována technologií recyklace za studena na místě s použitím asfaltového pojiva a cementu. Současně bylo obnoveno odvodnění vozovky a dopravní značení. Opravená silnice má šířku 6 metrů, na dvou místech je rozšířena na 8 metrů.

Opravená silnice III/49720 / foto: Eurovia CSPůvodní smluvní cena činila 17,5 milionu korun. Došlo k jejímu navýšení na 20,9 milionu korun z důvodu neplánovaných víceprací. „Při stavbě se zjistilo, že podloží je neúnosné. Musela se lokálně zesilovat konstrukce vozovky. Místo původní jedné vrstvy asfaltobetonu o tloušťce 60 milimetrů se musely v celé ploše položit dvě vrstvy – 50 a 40 milimetrů,“ vysvětlil stavební dozor ŘSZK Valdemar Dohnal. Dílo bylo převzato bez vad a nedodělků. Zhotovitel poskytuje na odvedenou stavbu záruku 73 měsíců.

„Pokud se někteří motoristé ptají, proč nebyla tato silnice opravena až po křižovatku v Doubravách a proč zde v krátkém úseku zůstal ještě starý povrch vozovky, mohu sdělit, že počítáme i s obnovou tohoto úseku. Bude však součástí další samostatné stavby v roce 2011, v rámci které opravíme a rozšíříme také most před křižovatkou v Doubravách. Příprava a majetkoprávní zajištění tohoto úseku byly složitější, ale již dnes máme vydána všechna potřebná povolení,“ doplnil ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Tisková zpráva zpracována ve spolupráci s KÚ Zlínského kraje


Předchozí tisková zpráva na toto téma

24. 06. 2010 - Obnova silnice u Velkého Ořechova

 


Počet přístupů: 797, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS