ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Průjezd Uherským Hradištěm je plynulejší

02.10.2012 13:03

AKTUALIZOVÁNO 6. 6. 2013

Uherské Hradiště - Významnou investiční stavbu zprovoznilo koncem léta Ředitelství silnic Zlínského kraje v Uherském Hradišti. Byla zde upravena křižovatka ulic Velehradská - Všehrdova - Maršála Malinovského - Sokolovská včetně navazujících silničních úseků. ŘSZK bylo investorem jedné části stavby - rekonstrukce a rozšíření silnice II/497 (Sokolovská ulice) v délce 190 metrů.

Opravená silnice II/497 v Uherském Hradišti / foto: ŘSZK

Investiční akce ŘSZK spočívala v celkové výměně konstrukčních vrstev silnice II/497 v upravované části Sokolovské ulice. Původní šířka silnice byla zvětšena na 9,75 metru. V rámci stavby bylo řešeno rovněž odvodnění silnice, zajišťovaly se přeložky vodovodů, vybudovala se nová dešťová kanalizace v délce 59 metrů, upravilo se dopravní značení.

Souběžně se stavbou ŘSZK probíhaly i práce dalších dvou investorů - Ředitelství silnic a dálnic ČR a města Uherského Hradiště. Součástí stavby ŘSD byla úprava silnice I/55 v celkové délce 344 metrů.

Ve směru od Kunovic do Starého Města je silnice rozšířena o jeden samostatný jízdní pruh a ostrůvek. Ve směru od Kunovic přibyly: pruh pro odbočení doleva do centra města, jeden pruh přímý a další přímý s odbočením vpravo do Jarošova. A konečně, ve směru od Starého Města je nově jízdní pruh přímý s odbočením doprava do centra města, další pruh přímý a třetí s odbočením doleva na Jarošov. Změn doznaly i ulice Sokolovská a Všehrdova. Od ulice Štefánikovy po křižovatku je Sokolovská rozšířena o jeden samostatný jízdní pruh s odbočením doleva na Kunovice. Součástí úpravy silnice byla také úprava napojení ulice Štefánikovy. Na ulici Všehrdově se změnila celá konstrukce vozovky a přibyl na ní jízdní pruh pro cyklisty ve směru od křižovatky do centra města.

Opravená silnice II/497 v Uherském Hradišti / foto: ŘSZK„Veškeré práce byly dokončeny podle původního harmonogramu. Realizace prací při zachování provozu nebyla vzhledem ke koordinaci a souběžnosti jednoduchá, proto spolupráci s našimi partnery z ŘSZK a ŘSD hodnotím jako velmi dobrou," řekl místostarosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Místostarosta Zdeněk Procházka k tomu dodává: „Co se týká provozu, lze jej v současné době hodnotit jako výrazně lepší. Křižovatka má vyšší propustnost, přestaly se tvořit kolony ve všech směrech."

Zhotovitelem části stavby investorované ŘSZK byla firma Skanska, a. s. Konečná cena činila 16,151 milionu korun.

AKTUALIZACE

Zkapacitnění silnice II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uherském Hradišti získaly v květnu 2013 hlavní cenu v kategorii dopravních, inženýrských a ekologických staveb v XI. ročníku soutěže Stavba roku 2012 Zlínského kraje. Soutěž pořádá zlínská agentura Publicity ve spolupráci s Krajskou stavební společností při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českou komorou architektů. Soutěž probíhala pod záštitou hejtmana Zlínského kraje. Hlavním cílem soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních projektů v oblasti stavitelství ve Zlínském kraji a přiblížení nových staveb a jejich autorů širší laické i odborné veřejnosti. Slavnostní vyhlášení tohoto ročníku se uskutečnilo 23. května 2013 v Otrokovicích.

„Tato stavba byla odvedena ve velmi dobré kvalitě. Podařilo se ji realizovat během čtyř měsíců, i když probíhala za intenzivního silničního provozu. Projevila se zde dobrá spolupráce mezi ŘSZK, ŘSD ČR a městem Uherské Hradiště. Na této důležité křižovatce přibyly velmi potřebné odbočovací pruhy, což nyní přispívá k její větší propustnosti, ke zkrácení čekacích dob motoristů při průjezdu. Těší nás, že mezi čtyřmi stavbami ve své kategorii získala tato akce hlavní cenu," komentoval úspěch v soutěži Stavba roku ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

 


 

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

02. 05. 2012 - V Uherském Hradišti se rozšíří úsek silnice II/497

 


Počet přístupů: 669, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS