ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Začalo období nepřetržité zimní pohotovosti

01.11.2010 13:17

Zlínský kraj - Dnem 1. listopadu 2010 začíná na pracovištích správ a údržeb silnic nové období nepřetržité zimní pohotovosti. Potrvá do 31. března 2011. Uvádíme několik konkrétních údajů o připravenosti silničářů na zimu a o systému organizace zimní údržby silnic.

Kdo je odpovědný

Zimní údržbu na silniční síti (silnice I., II. a III. třídy) ve Zlínském kraji zajišťují na základě uzavřených smluvních vztahů obchodní organizace: SÚS Kroměřížska se sídlem v Kroměříži, SÚS Slovácka se sídlem v Uherském Hradišti, SÚS Valašska se sídlem ve Valašském Meziříčí a SÚS Zlínska se sídlem ve Zlíně. Základním předpisem jsou plány zimní údržby silnic. Byly projednány s Policií ČR, městskými úřady obcí s rozšířenou působností a dalšími kompetentními subjekty. Členy štábu zimní údržby jsou pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje, Ředitelství silnic Zlínského kraje a Ředitelství silnic a dálnic. Tento štáb bude svoláván v jednotlivých okresech v případě vzniku kalamitních situací. Do organizace zimní údržby bude zasahovat také koordinační skupina, jejíž jednání bude řídit člen krajské rady zodpovědný za dopravu.

Limity

Silnice v každém okrese jsou rozděleny do tří pořadí z hlediska důležitosti komunikací pro zajištění zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy. Pro každé pořadí jsou stanoveny časové limity pro odstranění závad ve sjízdnosti. Pro silnice zařazené v I. pořadí je lhůta pro obnovení sjízdnosti 3 hodiny, ve II. pořadí 6 hodin a ve III. pořadí 12 hodin. Na vymezených úsecích silnic s velmi malým dopravním významem není zajišťována - stejně jako v minulých letech - zimní údržba vůbec. Jde o 125,8 kilometru silnic II. a III. tříd, což je 6 procent silniční sítě. Tyto úseky budou opatřeny přechodným dopravním značením, které řidiče na neudržovaný úsek předem upozorní.

Posypový materiál

Chemický posyp (solení) bude podle plánu zimní údržby uplatňován na 942,7 kilometru dopravně nejzatíženější silniční sítě (45 %), inertními posypy (kamennou drtí) bude udržováno 1048,2 kilometru (49 %). Pro letošní zimní období je ve skladech SÚS připraveno 9 840 tun soli a 18 600 tun kamenné drti, další potřebné množství je smluvně zajištěno k odběru v průběhu zimní sezony.

Organizace zimní údržby

Silniční síť je v kraji rozdělena pro účely zimní údržby komunikací do 57 obvodů. Správy a údržby silnic (včetně subdodavatelů) mají k dispozici 73 sypačů, 108 traktorových radlic, 34 nakladačů a 17 těžkých mechanismů (frézy, grejdry). Během roku pokračovala obměna mechanismů. Správy a údržby silnic zakoupily 5 nových sypačů, 4 nakladače a jeden traktor. Do zimní údržby komunikací bude v celém kraji zapojeno 404 pracovníků.

Směnový vedoucí zimní údržby bude na každém dispečinku sledovat vývoj počasí pomocí meteorologické systému METIS. Ten umožňuje získávat i místní předpovědi. Dispečeři mají možnost prohlížet si meteorologická data i v sousedních regionech. Tyto informace jsou získávány pomocí internetového připojení dispečerských pracovišť. Dalším nemalým pomocníkem při rozhodování o provedení zásahu jsou tzv. meteostanice, kterých je v současné době v provozu na území ZK dvacet, z toho osmnáct je umístěno u silnic I. třídy a dvě u silnic II. třídy (Petrůvka, Komárno). Povinností služby je vést podrobné záznamy o počasí, rozsahu zimní údržby, nasazených mechanismech, spotřebě materiálů. Dispečeři dodávají data také pro celostátní informační servis, který zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Situace ve sjízdnosti silnic ve Zlínském kraji je monitorována provozně-technickým úsekem ŘSZK. Na tomto pracovišti se soustřeďují ze všech čtyř okresních dispečinků informace o sjízdnosti a výkonech zimní údržby. Zpracované informace za předchozí den jsou odtud v pracovních dnech do 9 hodin předávány členům krajské koordinační skupiny.

Aktuální stav na internetu

Informace o zimní sjízdnosti komunikací v celé ČR zadávají dispečeři správců komunikací všech tříd z celého území ČR aktuálně při každé změně počasí nebo podmínek sjízdnosti a dále denně ve standardních časech mezi 3. - 5. hodinou, 7. - 8. hodinou, 14. - 15. hodinou a mezi 18. - 20. hodinou. Každá informace reprezentuje převažující stav počasí, stav povrchu vozovky a doporučení pro sjízdnost v dané oblasti pro silnice I., II. a III. třídy nebo na daném úseku dálnice a rychlostní komunikace. Tyto informace jsou přístupné na internetu. Zájemci se na tyto stránky dostanou prostřednictvím přímých odkazů z webové stránky ŘSZK http://www.rszk.cz/sjizdnost.html.

Telefonní čísla na dispečinky zimní údržby

  • Kroměříž: 573 331 457
  • Uherské Hradiště: 572 434 210
  • Valašské Meziříčí: 571 611 686
  • Zlín: 577 432 894

Předchozí tiskové zprávy na téma zimní údržby

21. 10. 2010 - Co se sněhem v čase před obdobím zimní údržby?
14. 10. 2010 - Kraj schválil úseky silnic bez zimní údržby

 


Počet přístupů: 872, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS