ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Vrcholí přípravy na zimu 2012/2013

30.10.2012 10:43

Zlínský kraj - Silničářům začíná od 1. listopadu období nepřetržité pohotovosti při zajišťování zimní údržby silnic. Většina rekonstrukcí a oprav silnic už bude v tomto čase u konce nebo přerušena. Na podvozky nákladních vozidel se montují nástavby sypačů a radlice pro odhrnování sněhu. Pracovníci organizací Správa a údržba silnic budou připraveni vyjíždět podle potřeby v každou denní i noční dobu do terénu zmírňovat následky povětrnostních vlivů.

Ředitelství silnic Zlínského kraje zveřejňuje na začátku zimní sezony základní informace o připravenosti techniky i pracovníků na zimní údržbu komunikací.

Kdo je odpovědný

Zimní údržbu na silniční síti (silnice I., II. a III. třídy) ve Zlínském kraji zajišťují na základě uzavřených smluvních vztahů obchodní organizace: SÚS Kroměřížska se sídlem v Kroměříži, SÚS Slovácka se sídlem v Uherském Hradišti, SÚS Valašska se sídlem ve Valašském Meziříčí a SÚS Zlínska se sídlem ve Zlíně. Základním předpisem jsou plány zimní údržby silnic. Byly projednány s Policií ČR, městskými úřady obcí s rozšířenou působností a dalšími kompetentními subjekty. Členy štábu zimní údržby jsou pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje, Ředitelství silnic Zlínského kraje a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Tento štáb bude svoláván v jednotlivých okresech v případě vzniku kalamitních situací.

Limity

Silnice v každém okrese jsou rozděleny z hlediska důležitosti komunikací pro zajištění zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy do tří pořadí. Pro každé pořadí jsou stanoveny časové limity pro odstranění závad ve sjízdnosti. Pro silnice zařazené v I. pořadí je lhůta pro obnovení sjízdnosti 3 hodiny, ve II. pořadí 6 hodin a ve III. pořadí 12 hodin. Na vymezených úsecích silnic s velmi malým dopravním významem není zajišťována - stejně jako v minulých letech - zimní údržba vůbec. Jde o 112,7 kilometru silnic II. a III. tříd, což je 6 procent silniční sítě. Tyto úseky budou opatřeny svislým dopravním značením, které řidiče na neudržovaný úsek předem upozorní.

Technologie posypu

Chemický posyp (solení) bude podle plánu zimní údržby uplatňován na 972 kilometrech dopravně nejzatíženější silniční sítě (45 %), inertními posypy (kamennou drtí) bude udržováno 1 051,7 kilometru (49 %). Pro letošní zimní období je ve skladech SÚS připraveno 11 tisíc tun soli a 19 000 tun kamenné drti, další potřebné množství je smluvně zajištěno k odběru v průběhu zimní sezony.

Technika a lidé

Silniční síť je v kraji rozdělena pro účely zimní údržby komunikací do 57 obvodů. Správy a údržby silnic (včetně subdodavatelů) mají k dispozici 69 sypačů, 112 traktorových radlic, 38 nakladačů a 20 těžkých mechanismů (frézy, grejdry). Během roku pokračovala obměna mechanismů. Správy a údržby silnic zakoupily 3 nové sypače, 1 nakladač, 2 nástavby na posyp a 1 předsazenou radlici v celkové hodnotě 16,2 milionu korun. Do zimní údržby komunikací bude v celém kraji zapojeno 410 pracovníků. V celém kraji bude během zimy v provozu osm dispečinků zimní údržby. Posypový materiál je připraven na 14 skládkách.

Organizace

Směnový vedoucí zimní údržby bude na každém dispečinku sledovat vývoj počasí pomocí meteorologické systému METIS. Ten umožňuje získávat i lokální předpovědi. Dispečeři mají možnost prohlížet si meteorologická data rovněž v sousedních regionech. Tyto informace jsou získávány pomocí internetového připojení dispečerských pracovišť. Dalším nemalým pomocníkem při rozhodování o provedení zásahu jsou tzv. meteostanice, kterých je v současné době v provozu na území Zlínského kraje 21, z toho 18 je umístěno u silnic I. třídy a tři u silnic II. třídy (Petrůvka, Komárno, Štítná nad Vláří). Povinností služby je vést podrobné záznamy o počasí, rozsahu zimní údržby, nasazených mechanismech, spotřebě materiálů. Dispečeři dodávají data také pro celostátní informační servis, který zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Situace ve sjízdnosti silnic ve Zlínském kraji je monitorována provozně-technickým úsekem ŘSZK. Na tomto pracovišti se soustřeďují informace o sjízdnosti a výkonech zimní údržby ze všech čtyř okresních dispečinků. Zpracované informace jsou pravidelně předávány členům krajské koordinační skupiny do 9 hodin. Tato zpráva obsahuje aktuální informace a výkony zimní údržby za uplynulých 24 hodin.

Aktuální stav na internetu

Informace o zimní sjízdnosti komunikací v celé ČR zadávají dispečeři správců komunikací všech tříd z celého území ČR aktuálně při každé změně počasí nebo podmínek sjízdnosti a dále denně ve standardních časech mezi 3. - 5. hodinou, 7. - 8. hodinou, 14. - 15. hodinou a mezi 18. - 20. hodinou. Každá informace reprezentuje převažující stav počasí, stav povrchu vozovek a doporučení pro sjízdnost v dané oblasti pro silnice I., II. a III. třídy nebo na daném úseku dálnice a rychlostní komunikace. Tyto informace jsou přístupné na internetu. Zájemci se na tyto stránky dostanou prostřednictvím přímých odkazů z webové stránky ŘSZK.

Kam volat

Telefonní čísla na dispečinky zimní údržby v jednotlivých okresech kraje.

Kroměříž: 573 331 457
Uherské Hradiště: 572 434 210
Valašské Meziříčí: 571 611 686
Zlín: 577 432 894

Vydáno ve spolupráci s tiskovým oddělením KÚ ZK

 


Počet přístupů: 735, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS