ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Stavba na silnici II/432 u Cetechovic je dokončena

16.05.2013 11:59

Cetechovice - Bezmála čtyřkilometrový úsek rekonstruované silnice II/432 u Cetechovic již může plně sloužit motoristům. Byl stavebně dokončen 15. dubna 2013 a na 17. května 2013 byl stanoven termín závěrečné kolaudace.

Rekonstruovaný úsek silnice II/432 u Cetechovic / foto: ŘSZK

Ředitelství silnic Zlínského kraje zahájilo tuto stavbu přibližně před rokem. Předmětem byla rekonstrukce části silnice II/432 v úseku od konce obce Cetechovice po křižovatku se silnicí I/50 (před Střílkami). Celková délka rekonstruované části silnice II/432 činila 3 840 metrů. Šířka silnice zde byla sjednocena na 6,5 metru, po obou stranách vznikla nezpevněná krajnice šířky 0,75 metru. Zůstalo zachováno původní směrové vedení silnice. Součástí stavby byla rovněž rekonstrukce mostu ev. č. 432-019.

Před dokončením stavby na podzim loňského roku se v jednom úseku silnice nečekaně objevila podélná trhlina. Dokončování stavby muselo být přerušeno. ŘSZK muselo uzavřít se zhotovitelem stavby dodatek k původní smlouvě na vícepráce. Problém byl technicky vyřešen výstavbou asi 130 metrů dlouhé pilotové stěny na jedné straně komunikace. Tyto práce se protáhly až do chladného období, kdy už nebylo možno kvůli počasí a zastavenému provozu obaloven položit obrusnou vrstvu živičného koberce. Zhotovitel stavby, kterým byla firma PORR, a. s., proto mohl celé dílo dokončit až v jarním období roku 2013.

Z důvodu zmíněných víceprací činila konečná cena této zakázky 60,8 milionu korun. Stavba byla spolufinancována z prostředků EU v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.

Rekonstruovaný úsek silnice II/432 u Cetechovic / foto: ŘSZK

„Podařilo se nám takto dokončit rekonstrukci dalšího významného úseku silnice II/432 Kroměříž - Jestřabice. Na obnovu tohoto dopravního tahu v kroměřížském okrese se zaměřujeme již několik let. Celá silnice je rozdělena na 15 stavebních úseků. Z nich už prošlo rekonstrukcí 7 úseků. Další tři jsou připraveny pro realizaci v tomto a v příštím roce," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. V letošním investičním plánu ŘSZK je zařazena stavba Vážany - Jarohněvice o délce 2,2 kilometru. Rekonstrukci 800metrového průtahu Cetechovicemi ŘSZK předloží v požadavcích na čerpání prostředků v rámci poslední výzvy ROP. Předpokládá se realizace opět ještě v tomto roce. Rekonstrukce více než dvoukilometrového úseku Koryčany - Jestřabice se připravuje na rok 2014.

 


 

Předchozí tiskové zprávy na toto téma

27. 12. 2012 - Silnice II/432 u Cetechovic je opět průjezdná
26. 09. 2012 - Co brání dokončení opravy silnice u Cetechovic
28. 05. 2012 - Pokračuje rekonstrukce silničního tahu II/432

 

Logo

 

 


Počet přístupů: 797, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS