ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Kraj zprovoznil nově zrekonstruovaný most v Bojkovicích

14.10.2010 18:48

Bojkovice - Po více než půlroční rekonstrukci a celkové přestavbě hejtmanství prostřednictvím své příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) uvedlo dne 14. října 2010 do provozu most v Bojkovicích. Tímto dnem skončilo mostní provizorium, které motoristé využívali po dobu rekonstrukce frekventovaného mostu na komunikaci v Bojkovicích.

Přestavěný most 495-028 v Bojkovicích. / Foto: Petr Zákutný

Slavnostního otevření stavby mostu, představující hodnotu téměř 55 milionů korun, se spolu s přítomnými obyvateli Bojkovic zúčastnili také čestní hosté - statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš, náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Drozd a ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Stříhání symbolické pásky v Bojkovicích. / Foto: Petr Zákutný

V rámci rekonstrukčních prací, zahájených v dubnu 2010, došlo k celkové přestavbě původního mostu přes vodní tok Olšava a navazujících úseků silnice II/495. Nosná konstrukce nového mostu je trámová spřažená železobetonová deska, podepřená spřaženými hlavními ocelovými nosníky ztuženými ocelovými příčníky. Ocelové příčníky jsou uloženy na mostních ložiscích. Spodní stavba je železobetonová monolitická s hlubinným založením na poloskalním podloží. Změna umístění nového mostního objektu si vyžádala směrovou a výškovou úpravu navazujících úseků silnice v celkové délce 176 metrů a součástí přestavby mostu byly přeložky vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení, místního rozhlasu a sdělovacích kabelů.

"Aktivním přístupem a velmi dobře připravenými a zpracovanými projekty se Zlínský kraj snaží o využití co největšího objemu evropských dotací, které investuje do modernizace krajské silniční sítě. Do oprav silnic a mostů ve všech okresech Zlínského kraje bylo během uplynulých tří let investováno více než 1,5 miliardy korun. Tyto investované peníze se kromě zvýšeného komfortu při přepravě projevují také na zvýšení bezpečnosti provozu. V této souvislosti jsem velmi rád, že se nám podařilo využít evropské dotace také na rekonstrukci tohoto mostu, který je pro motoristy důležitým prvkem v dopravním spojení s Bojkovicemi. Není také bez zajímavosti, že tento most píše velmi zajímavou historii, kdy byl například během druhé světové války spolu s místním zbrojním podnikem terčem leteckého bombardování," pronesl při slavnostním otevření mostu Libor Lukáš.

Zhotovitelem stavby rekonstrukce mostu v Bojkovicích je společnost KKS Zlín. V rámci finančního zabezpečení se na celkových nákladech ve výši 54,7 milionů korun podílela dotace z EU sumou 46,5 milionu korun, státní rozpočet ČR poskytl 2,7 milionu korun a Zlínský kraj na rekonstrukci mostu v Bojkovicích přispěl 5,5 milionu korun.

Tisková zpráva zpracována ve spolupráci s KÚ Zlínského kraje


Předchozí tisková zpráva na toto téma

03. 03. 2010 - Silnice II/495: Bojkovice, most ev. č. 495-028

 

Logo

 


Počet přístupů: 803, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS