ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Nová silnice u Bystřice pod Hostýnem je otevřena

03.07.2013 18:30

Bytřice pod Hostýnem - Nestává se často, aby se otvírala zcela nová krajská silnice, která vznikla v místě, kde dříve žádná silnice nevedla. Tato událost se ve Zlínském kraji odehrála 3. července 2013 při slavnostním otevření 600metrového silničního propojení mezi komunikacemi II/150 a II/438 u Bystřice pod Hostýnem.

Slavnostní otevření nového úseku silnice II/150 u Bystřice pod Hostýnem / foto: Petr Zákutný

Vozidla jedoucí po silnici II/150 od Loukova a směřující na silnici II/438 a dále ve směru na Hranice už nebudou muset zajíždět do Bystřice pod Hostýnem, ale z jedné silnice na druhou se dostanou po krátké spojnici. Ušetří tak asi dva kilometry jízdy a zbaví se zdržení při průjezdu městem. Tato spojnice, která dostane číslo II/150, je první částí budoucího obchvatu města.

„Chci poděkovat všem, kteří se na této stavbě podíleli. Nová silnice zásadním způsobem odlehčí dopravní situaci v centru Bystřice pod Hostýnem, neboť z města odvede tranzitní dopravu směřující směrem z Valašského Meziříčí na Hranice, zejména pak cisterny přepravující náklad z nedalekého Loukova. Velký význam však tato stavba má i pro ostatní dopravu, neboť nový úsek silnice bude sloužit jako součást jednoho z hlavních tahů ze střední Moravy na Valašské Meziříčí a dále na Slovensko," uvedl při otevření nového úseku silnice Jaroslav Drozd, náměstek hejtmana Zlínského kraje.

Radní pro oblast dopravy Jaroslav Kučera přítomné informoval o tom, že Zlínský kraj chce intenzivně modernizovat síť svých silnic i v příštích letech. Konkrétně jde o 15 projektů, u kterých se bude žádat o evropské dotace, a v případě realizace by měly být hotovy do konce roku 2015. Na akci byl přítomen i starosta Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Pánek, který ocenil výbornou spolupráci se Zlínským krajem při přípravě a realizaci nového úseku silnice.

S otvíranou stavbou, která začala v červnu 2012 roku, bylo spojeno i vybudování nové okružní křižovatky o průměru 40 metrů v místě napojení na silnici II/438 a nové průsečné křižovatky s řadicími pruhy v místě napojení na silnici II/150 a křížení s místní komunikací ke skládce komunálního odpadu. Součástí stavby byla rovněž úprava napojení místní komunikace (ul. Cihelna), napojení účelových komunikací a sjezdů k přilehlým nemovitostem. Nové vedení trasy silnice II/150 a výstavba okružní křižovatky si vyžádaly rovněž přeložky inženýrských sítí.

Zhotovitelem stavby bylo „Sdružení silnice II/150 Bystřice pod Hostýnem" - Swietelsky stavební s. r. o. a Berger Bohemia, a. s. Cena činila 55 milionů korun (vč. DPH). Jde o stavbu spolufinancovanou v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (dotace činí 75 procent uznatelných nákladů).

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


 

Předchozí tisková zpráva na toto téma

27. 06. 2012 - Nová komunikace propojí dvě silnice II. třídy u Bystřice pod Hostýnem

 

 

Logo

 


Počet přístupů: 946, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS