ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silničáři opraví komunikaci II/150 v Osíčku a okolí

15.08.2013 15:13

AKTUALIZOVÁNO 14. 3. 2014 - doplněn text na konci

Osíčko - Stavební práce na rekonstrukci úseku silnice II/150 mezi Loukovem a Komárnem v délce 4 045 metrů budou zahájeny 26. srpna 2013. Podle uzavřené smlouvy se zhotovitelem budou dokončeny do 20. října 2014.

Silnice II/150 v Osíčku / foto: ŘSZK

Rekonstrukce úseku silnice II/150 mezi Loukovem a Komárnem (včetně průjezdu Osíčkem) je jednou z velkých investičních staveb Ředitelství silnic Zlínského kraje. Její realizace je rozdělena do dvou let.

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/150 v úseku od konce obce Loukov (křižovatka s účelovou komunikací k areálu ČEPRO) po začátek lipové aleje před obcí Komárno v celkové délce 4 045 m. Stavba je rozdělena na tři úseky, z toho dva úseky se nacházejí v extravilánu (Loukov - Osíčko, Osíčko - Komárno) a budou realizovány v roce 2014. Jeden úsek leží v intravilánu (průtah Osíčkem) a bude realizován v roce 2013. Všechny tři úseky na sebe navazují. V extravilánových úsecích bude realizována směrová úprava stávající silnice, která má nevyhovující směrové a šířkové parametry. V průtahu obce Osíčko bude provedena obnova živičných vrstev ve stávající trase silnice. Součástí akce je kompletní rekonstrukce mostu ev. č. 150-090 a obnova propustků.

Mapa

Stavební práce na silnici II/150 budou prováděny za částečné uzavírky po polovinách vozovky s tím, že doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením. Práce budou prováděny souběžně na dvou pracovních místech. Částečná uzavírka bude platit pro osobní dopravu, autobusovou dopravu, zásobování, nákladní dopravu do 7,5 t mimo vozidla přepravující pohonné hmoty do areálu ČEPRO a pro vozidla záchranného integrovaného systému. Objízdná trasa pro tranzitní dopravu bude vedena po silnicích II. tříd č. II/439 Kunovice - Kelč - Teplice nad Bečvou a II/438 Býškovice - Bystřice p/Hostýnem. V případě nutnosti úplné uzavírky (pokládka obrusných živičných vrstev, přeložky inženýrských sítí apod.) bude úplná uzavírka trvat maximálně tři dny.

Zhotovitelem stavby je firma IMOS Brno, a. s. Smluvní cena činí 46,641 milionu korun (vč. DPH).

Stavba bude spolufinancována z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava. Výše dotace činí 70 procent uznatelných nákladů.

AKTUALIZOVÁNO 14. 3. 2014

Silniční stavbou, která začala v loňském roce a bude pokračovat od pondělí 17. března, je rekonstrukce silnice II/150 Osíčko - Komárno. Pro letošní rok zbývá zhotoviteli rekonstruovat ještě úsek o délce 3 114 metrů. V části rekonstruované silnice bude platit v termínu od 17. března až do konce října 2014 úplná uzavírka pro všechny druhy vozidel. Objízdná trasa bude vedena přes Horní Újezd (okres Přerov), lokalitu Drholec. Dvěma částmi stavby bude umožněn průjezd vozidel v jednom jízdním pruhu (částečná uzavírka), doprava bude řízena světelnou signalizací.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 4798, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDIAktuality na Váš e-mail

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj email.

 


Návštěvnost stránek

TOPlist

 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS