ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Ve Fryštáku mají obnovený průtah městem

06.11.2013 17:26

Fryšták - Z nového silničního průtahu městem se mohou radovat motoristé ve Fryštáku. Zhotovitelská firma zde pro Ředitelství silnic Zlínského kraje dokončila rekonstrukci úseku silnice II/490 v délce 1,1 kilometru. Jde o úsek, který začíná na okraji města ve směru od Holešova a končí před náměstím ve středu Fryštáku.

Opravená silnice II/490 ve Fryštáku / foto: V. Cekota

Rekonstruovaná silnice má jednotnou šířku mezi obrubami 7 metrů. Lokálně neúnosná místa vozovky dostala novou konstrukci, v celém úseku se obnovily živičné vrstvy, odvodnění a dopravní značení. Součástí stavby byla také rekonstrukce zastávkového pruhu linkové autobusové dopravy a úprava křižovatky silnice II/490 se silnicí III/49011 ve směru na obec Lukoveček.

Tato stavba byla zajímavá a výjimečná tím, že se na finální 30 milimetrů silnou obrusnou vrstvu vozovky použil tzv. gumoasfalt, tedy živičná směs s příměsí pryžového granulátu. Tento materiál povrchu vozovky má vést ke snížení hlučnosti z provozu projíždějících vozidel. Předpokládá se snížení hlučnosti minimálně o 2 - 3 dB. Přesná měření hlučnosti se na tomto místě uskuteční v roce 2014.

Současně se ve Fryštáku realizovala rovněž investice města - položení obrub, stavební úpravy chodníků a napojení sjezdů a místních komunikací, trvalé dopravní značení. Tyto práce se ještě dokončují. Kolaudace celé stavby se uskuteční začátkem prosince tohoto roku.

Zhotovitelem stavby byla firma Porr, a. s., Praha, odštěpný závod 6 - Morava, Tlumačov. Cena této zakázky dosáhla částky 6 349 170 korun (vč. DPH). Na tuto stavbu je přislíbena dotace z prostředků EU v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 70 procent uznatelných nákladů.

Ve Fryštáku se do budoucna počítá i s rekonstrukcí dalších úseků silnice II/490. „V současné době probíhá projektová příprava na rekonstrukci zbývající části průjezdního úseku silnice městem. Bude rozdělena na etapy," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Předmětem II. etapy bude obnova obrusné živičné vrstvy vozovky v úseku od mostu ev. č. 490-010 po čerpací stanici PHM na konci města Fryšták. Současně dojde ke kompletní přestavbě tohoto mostu. Ve III. etapě bude obnoven povrch vozovky v úseku od náměstí po most. Součástí této etapy je usměrnění křižovatky silnic II/490 a II/489, kde město původně plánovalo umístění okružní křižovatky. V daném prostoru bude vybudována normově usměrněná styčná křižovatka. Město Fryšták zde zajistí napojení místní komunikace od Dolní Vsi, stavební úpravy chodníků, sjezdů a připojení ostatních místních a účelových komunikací.

 


 

Předchozí tisková zpráva na toto téma

23. 08. 2013 - V průtahu Fryštákem se položí gumoasfalt, který tlumí hlučnost

 

 

Logo

 

 


Počet přístupů: 872, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS