ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Nová vozovka pomůže dopravě u Štítné

25.11.2013 15:42

Štítná nad Vláří - Po téměř kilometr dlouhé kvalitní rekonstruované vozovce mohou jezdit od pondělí 25. listopadu 2013 bez dopravního omezení motoristé na jižním Valašsku. Skončily stavební práce na obnově silnice II/495 mezi obcemi Jestřabí a Štítná nad Vláří.

Rekonstruovaný úsek silnice II/495 u Štítné nad Vláří / foto: V. Cekota

Rekonstrukce silnice u Štítné nad Vláří byla jednou z investičních staveb Ředitelství silnic Zlínského kraje pro rok 2013. Zhotovitelská firma EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín, zahájila stavební práce začátkem letošního srpna. Kolaudace stavby se očekává v nejbližších dnech.

Konečná cena stavby činí 7,3 milionu korun. Akce je spolufinancována z Regionálního operačního programu Střední Morava. Dotace má činit 70 procent uznatelných nákladů," informoval radní Zlínského kraje zodpovědný za oblast dopravy Jaroslav Kučera.

Rekonstruovaný úsek silnice II/495 ve Štítné nad Vláří / foto: V. Cekota

Celková délka rekonstruované silnice je 853 metrů. Nová vozovka je vedena ve stávající trase, pouze směrová úprava oblouku v délce 170 metrů z původní trasy částečně vybočuje. Šířka komunikace byla sjednocena na 8 metrů v extravilánu (včetně krajnic) a 7,5 metru v zastavěné části obce Štítná nad Vláří.

Stavební firma musela zajistit sanaci nestabilních okrajů. Kraje vozovky byly odtěženy a byla vytvořena nová konstrukce o tloušťce 45 centimetrů. Byly položeny nové živičné koberce, obnoveno odvodnění vozovky i dopravní značení.

„Není to první ani poslední zlepšení krajské silniční sítě v oblasti jižního Valašska. Pokud jde o investice, na této silnici II/495 jsme v roce 2011 za 76 milionů korun postavili nový most přes železniční trať u Bylnice a rekonstruovali navazující silniční úseky, o rok dříve došlo ke komplexní přestavbě mostu v Bojkovicích za 55 milionů korun. V příštím roce chceme v rekonstrukci této silnice pokračovat úsekem v Jestřabí a dále směrem na Rokytnici," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


 

Předchozí tisková zpráva na toto téma

29. 07. 2013 - Začne rekonstrukce silnice u Štítné nad Vláří

 

 

Logo

 

 


Počet přístupů: 805, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS