ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

První dvě dokončené stavby: Fryšták a Jarohněvice

13.06.2014 14:55

Fryšták, Jarohněvice - Silničáři mohou ohlásit stavební dokončení prvních dvou investičních staveb na krajské silniční síti v roce 2014. Motoristé dostávají tříkilometrový úsek rekonstruované silnice II/490 mezi obcí Horní Lapač a městem Fryšták a 2,2 kilometru rekonstruované silnice II/432 v úseku z Kroměříže-Vážan do Jarohněvic. Stavební práce zde zhotovitelé ukončili k 31. květnu 2014.

 

Horní Lapač - Fryšták

Významným příspěvkem k bezpečnosti silničního provozu a plynulosti jízdy vozidel se stala rekonstrukce tříkilometrového úseku silnice II/490 mezi obcí Horním Lapačem a Fryštákem. Byla zahájena v červenci 2013. Část úseku byla dokončena už v loňském roce, zbytek do konce května 2014.

Rekonstruovaná silnice II/490 u Fryštáku / foto: V. Cekota„Silnice mezi Horním Lapačem a Fryštákem, s výjimkou 900metrového průtahu osadou Žabárna, který už byl obnoven před několika lety, nutně potřebovala opravu. Do této poměrně velké investice jsme se mohli pustit díky dotaci, kterou jsme získali v rámci 34. výzvy na předkládání projektových žádostí Regionálního operačního programu Střední Morava. Evropské peníze pokryjí asi 70 procent uznatelných nákladů," uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislav Malý.

Předmětem stavby byla rekonstrukce silnice II/490 v úseku od mostu ev. č. 490-008 u Horního Lapače po začátek města Fryšták, vyjma průjezdního úseku místní části Žabárna, v celkové délce 3 048 metrů. Spočívala ve sjednocení šířkového uspořádání, sanaci krajů vozovky a obnově a zesílení obrusných vrstev. Součástí stavby byla oprava odvodnění silnice pomocí silničních příkopů, úprava sjezdů a nájezdů na okolní nemovitosti, obnova svislého i vodorovného dopravního značení. Je důležité, že byla provedena úprava nepřehledného horizontu snížením nivelety vozovky ve výškovém oblouku, což zde významně zvýší bezpečnost silničního provozu. Byly rekonstruovány propustky a opraven most ev. č. 490-009.

Zhotovitelem stavby byla firma OHL ŽS, a. s., Brno. Cena za tuto zakázku dosáhla výše 28 605 834 korun (vč. DPH).

Předchozí tisková zpráva na toto téma

25. 06. 2013 - Silničáři obnoví silnici u Fryštáku

 

Vážany - Jarohněvice

Opravená silnice II/432 u Jarohněvic / foto: V. CekotaŠlo o rekonstrukci silnice II/432 v extravilánu mezi místní části Vážany a obcí Jarohněvice a části intravilánu obce Jarohněvice. Byl rekonstruován průjezdní úsek v obci Jarohněvice a silnice ve směru na Šelešovice. V rámci stavby byla provedena stavební úprava propustku na konci místní části Vážany, obnova odvodnění silnice pomocí silničních vpustí (intravilán obce Jarohněvice) a příkopů, úprava sjezdů a nájezdů na okolní nemovitosti a úprava napojení místních a účelových komunikací. Rekonstruovaný úsek silnice je dlouhý 2 175 metrů.

Důležitou částí stavby bylo odstranění bodové závady spočívající v nevyhovujících rozhledových poměrech při výjezdu vozidel ze silnice III/42228 (od Drahlova) na silnici II/432. Tuto závadu tvořil výškový oblouk na silnici II/432 před zmíněnou křižovatkou ve směru od Šelešovic. V kritickém místě byla snížena niveleta vozovky o jeden metr, současně byla komunikace v místě snížení nivelety směrově odsunuta o přibližně dva metry od stávající zástavby. V tomto úseku byla vybudována nová konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně.

Také ve směru na Šelešovice byla provedena obnova obrusných vrstev vozovky, stavební úprava propustku, obnova odvodnění silnice pomocí silničních příkopů, úprava sjezdů a nájezdů na okolní nemovitosti.

Zhotovitelem stavby byla firma STRABAG, a. s., odštěpný závod Brno. Stavební práce byly zahájeny již v červenci 2013. Cena za tuto stavbu (vč. DPH) a odsouhlasené dodatečné práce činí 11 730 773 korun. V rámci Regionálního operačního programu Střední Morava má být na tuto stavbu poskytnuta dotace z evropských fondů ve výši 70 procent uznatelných nákladů.

Předchozí tisková zpráva na toto téma

08. 07 .2013 - Bude se opravovat silnice Vážany - Jarohněvice - Šelešovice

 

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 816, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS