ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Končí rekonstrukce silnic u Šarov a u ZOO Lešná

30.06.2014 14:14

Šarovy, Zlín - Zhotovitelé dalších dvou silničních staveb ve Zlínském kraji mohou na konci června ohlásit: „Hotovo." Ředitelství silnic Zlínského kraje převezme od zhotovitelů rekonstruovaný úsek silnice II/497 Šarovy - Bohuslavice a rekonstruovanou silnici III/49015 kolem Zoologické zahrady a zámku Lešná.

Šarovy - Bohuslavice u Zlína

Šlo o rekonstrukci silnice II/497 v katastrálním území obcí Šarovy a Bohuslavice u Zlína, v průjezdním úseku obce Šarovy a v extravilánovém úseku mezi oběma obcemi. Opravený úsek je dlouhý 1 673 metrů.

Rekonstruovaná silnice II/497 v Šarovech / foto: V. Cekota

Jedním z hlavních důvodů rekonstrukce silnice byl havarijní stav povrchu vozovky a potřeba obnovit funkčnost odvodnění. Došlo k odfrézování poškozeného povrchu, vyspravení trhlin, položení nové obrusné vrstvy živice. Současně stavebníci vyčistili a vyspádovali odvodňovací příkopy a obnovili čtyři propustky. V Šarovech byly stavebně upraveny čtyři zastávkové pruhy linkové dopravy. Směrové a šířkové uspořádání silnice se nezměnilo. Souběžně probíhala též stavba obce Šarovy, která se týkala chodníků a zřízení přechodu pro chodce.

Stavba a s ní spojená dopravní omezení na této silnici trvaly přibližně tři měsíce. „Zhotovitel odvedl solidní práci, Myslím, že motoristé budou s tímto dalším rekonstruovaným úsekem silničního tahu ze Zlína do Uherského Hradiště spokojeni," uvedl provozně technický náměstek ŘSZK a současně i technický dozor této stavby Ing. Radek Berecka. Zhotovitel stavbu realizoval podle uzavřené smlouvy o dílo, nedošlo k žádným odchylkám ani uzavírání smluvních dodatků.

Zhotovitelem stavby byla firma Porr, a. s., odštěpný závod Morava, Tlumačov. Cena (vč. DPH) činila 11 155 573 korun. Přibližně 80 procent uznatelných nákladů má být uhrazeno z prostředků EU v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

17. 03. 2014 - Zahajuje se rekonstrukce silnice z Šarov do Bohuslavic u Zlína

Zlín-Štípa, Lešná

Silnice v blízkosti ZOO Lešná byla v havarijním stavu. Předmětem stavby ŘSZK byla rekonstrukce úseků silnic III/49015, III/4911, III/4915 v katastrálním území Kostelec u Zlína a Štípa, v blízkosti areálu ZOO Lešná. Celková délka rekonstrukce silnice včetně obnovy krytu vozovky je činila 1 137 metrů.

Rekonstruovaná silnice  III/49015 u ZOO Lešná / foto: V. Cekota

V úseku silnice III/4911 v délce 181 metrů byly zrušeny silniční příkopy, komunikace byla ohraničena betonovou obrubou vymezující její šířku na 6,5 metru. Bylo obnoveno odvodnění komunikace a položena nová ložná a obrusná živičná vrstva.

V úseku silnice III/4915 o délce 64 metrů byly zrušeny silniční příkopy, komunikace o šířce 6,5 metru byla vymezena betonovou obrubou. U této části silnice bylo provedeno i kompletní rozšíření konstrukce o jeden metr a obnoveno odvodnění.

Nejvíce prací se týkalo silnice III/49015 podél zoologické zahrady směrem na Lukov. Rekonstrukce zasáhla 892 metrů této komunikace. Betonovou obrubou byla vymezena šířka komunikace na 6,5 metru a bylo provedeno i kompletní rozšíření konstrukce o přibližně jeden až dva metry. Stavebníci obnovili kryt komunikace a sanovali všechny trhliny. Obnovili její odvodnění. V úseku o délce 180 metrů před bočním vstupem do ZOO byla silnice směrově posunuta o tři metry, aby zde vznikl prostor pro oddělené vedení cyklostezky a pěších přístupů od parkoviště a také zastávkové pruhy pro autobusy.

Stavební práce trvaly tři měsíce. Zhotovitelem stavby byla firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena (vč. DPH) činila 12 935 267 korun. Je přislíbeno, že přibližně 80 procent uznatelných nákladů pokryje dotace EU přidělená v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.

Podél rekonstruované silnice v blízkosti Zoologické zahrady a zámku Lešná bude až do konce srpna 2014 pokračovat výstavba cyklostezky, investorsky zajišťovaná Magistrátem města Zlína. Proto zde budou i po dokončení stavby ŘSZK zřizována během prázdnin pracovní místa, kterým se budou muset motoristé vyhýbat. Provoz bude usměrněn přechodným dopravním značením bez světelné signalizace.

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

17. 03. 2014 - U ZOO Lešná bude uzavírka, návštěvníci získají bezpečnější příjezd

 

V tomto roce byly ve Zlínském kraji dokončeny na silnicích II. a III. třídy dohromady již čtyři stavby. O prvních dvou dokončených stavbách informovalo ŘSZK v tiskové zprávě z 13. 6. 2014.

 

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 795, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS