ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Do Bzového se jezdí po novém mostě. Cesta se napřímila

06.08.2014 17:33

Karolinka - Stavební firma v závěru července dokončila práce na výstavbě nového mostu a nového směrového vedení silnice, která spojuje město Karolinku s osadou Bzové. Dílo v hodnotě bezmála 23 milionů korun už slouží motoristům.

Nový úsek silnice II/487 u Karolinky / foto: S. Brázdil

Výstavba nového mostu ev. č. 48712-1 přes Vsetínskou Bečvu v novém směrovém vedení silnice III/48712 směrem k osadě Bzové začala o prázdninách roku 2013. Stavební práce byly ukončeny ve shodě se smlouvou do 31. července 2014.

Nová situace umístění mostu a jeho připojení na silnici II/487 si vyžádaly současně odsun stávajícího směrového vedení silnice II/487 v délce cca 260 metrů i z důvodu dodržení normových vzdáleností připojované místní komunikace křížící železniční trať. Tím vznikla nová průsečná křižovatka silnic II/487, III/48712 a místní komunikace. Původní most, který byl v havarijním stavu, byl odstraněn a silnice směřující k tomuto původnímu objektu byla zaslepena.

Celková délka stavebních úprav silnice II/487 byla 397 metrů (260 metrů v nové trase a 137 metrů rekonstrukce). Silnice III/48712 byla v délce 27 metrů rekonstruována a v délce 116 metrů vede v nové trase.

V souvislosti s touto stavbou bylo nutno přeložit inženýrské sítě - plynovod, kabel Telefónica O2 a sloupy vedení nízkého napětí. Pro odvodnění části silnice II/487 se vybudovala nová kanalizace v délce 44 metrů.

Zhotovitelem stavby byla firma BERGER BOHEMIA, a. s., se sídlem v Plzni. Konečná cena včetně DPH činí 22 851 047 korun. Promítly se do ní i dodatky, které řešily problémy s lokálním neúnosným podložím, větší tloušťkou živičných vrstev v místě rekultivace a financováním sjezdu ze silnice III/48712 na místní komunikaci. Je přislíbeno, že přibližně 80 procent uznatelných nákladů pokryje dotace EU přidělená v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

02. 08. 2013 - Staví se nový most přes Vsetínskou Bečvu do osady Bzové

 

Logo

 


Počet přístupů: 826, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS