ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Rekonstrukce silnice v Jarošově skončila

12.09.2014 14:44

Uherské Hradiště - S nemalou úlevou přijala motoristická veřejnost v závěru prázdnin skončení rekonstrukce silnice II/497 v Uherském Hradišti-Jarošově. Zhotovitelská firma zde pro Ředitelství silnic Zlínského kraje předala do užívání 2,5 kilometru obnovené silnice. Tato poměrně velká a nákladná stavba začala již v červenci 2013 a měla hodnotu 28,5 milionu korun.

Rekonstruovaná silnice II/497 v Uh. Hradišti-Jarošově / foto: V. Cekota

Silničáři rekonstruovali úsek silnice II/497 v Uherském Hradišti od okružní křižovatky v blízkosti nákupního centra Kaufland až po pivovar v místní části Jarošov.

Předmětem zakázky byla stavební úprava silnice II/497 v intravilánu města Uherské Hradiště v celkové délce 2 544 metrů. Rekonstrukce spočívala v obnově živičného krytu s výjimkou asi kilometrového úseku, kde byla provedena nová konstrukce včetně sanace zemní pláně. Původní šířkové a směrové vedení silnice bylo zachováno. Součástí stavby bylo rovněž osazení silničních obrub, stavební úprava zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, obnova odvodnění silnice pomocí uličních vpustí napojených do kanalizace, vybudování silniční kanalizace o délce 230 metrů a obnova svislého i vodorovného dopravního značení.

Zhotovitelem této stavby byla firma M-SILNICE, a. s., Pardubice, oblastní závod Morava. Smluvní cena (vč. DPH) činila 28 653 021,87 korun. Stavba je spolufinancována z evropských fondů v rámci 34. výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava. Spoluúčast ŘSZK (Zlínského kraje) nepřesáhne 30 procent.

Dokončená stavba je pokračováním rozsáhlé modernizace silnice II/497, která je důležitou dopravní spojnicí mezi Zlínem a Uherským Hradištěm. Na této trase bylo od roku 2005 rekonstruováno již několik úseků s celkovými náklady kolem 260 milionů korun. Přímo v Uherském Hradišti navazuje nyní dokončená stavba na úpravu napojení silnice II/497 na silnici I/55 v centru města z roku 2012.

Přehled rekonstruovaných úseků silnice II/497 v posledních letech
  • 2005: Březolupy, průtah; 23,4 mil. Kč;
  • 2006: vybudování okružní křižovatky ve Zlíně u hřbitova; 7,5 mil. Kč;
  • 2010: Březolupy - Bílovice; 77 mil. Kč;
  • 2011: Šarovy - Březolupy; 124,3 mil. Kč;
  • 2012: Uherské Hradiště zkapacitnění křižovatky s I/55, I. etapa, 16,8 mil. Kč,
  • 2014: Šarovy - Bohuslavice; 11,2 mil. Kč.

 

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

25. 06. 2013 - Začne rekonstrukce silnice II/497 v Uherském Hradišti

 

Logo

 

 

 


Počet přístupů: 807, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS