ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Ze Zlína do Hradiště už bez uzavírek

01.10.2014 18:38

Březnice, Bohuslavice u Zlína - Na důležitém silničním tahu ze Zlína do Uherského Hradiště přes Březolupy už nebudou od října 2014 žádné úplné ani částečné uzavírky silnice. Řidičům zde končí čekání u semaforů. Na konci září zhotovitelská firma předala Ředitelství silnic Zlínského kraje rekonstruovaný úsek silnice II/490 Březnice - Bohuslavice u Zlína.

Rekonstruovaná silnice II/490 u Bohuslavic / foto: V. Cekota„Víme, že čekání před semafory na částečných uzavírkách si v posledních letech užili řidiči mezi Zlínem a Uherským Hradištěm dost. Ale rekonstrukce silničních úseků mezi Bohuslavicemi u Zlína a Šarovy, v Uherském Hradišti-Jarošově a nyní i mezi Březnicí a Bohuslavicemi jsou hotové a jízda mezi oběma městy bude o hodně plynulejší a klidnější," konstatoval ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

K 30. září 2014 byla dokončena stavební úprava silnice II/490 v průjezdním úseku obce Březnice a v extravilánovém úseku mezi obcemi Březnice a Bohuslavice u Zlína spočívající v obnově obrusné vrstvy včetně lokálních sanací dalších živičných vrstev. Celková délka rekonstruovaného úseku je 2 469 metrů.

Na vozovce byla odfrézována obrusná živičná vrstva o tloušťce 50 milimetrů a byla položena nová obrusná vrstva o stejné tloušťce. V části rekonstruované silnice byly položeny dvě živičné vrstvy o celkové tloušťce 100 milimetrů. Šířkové uspořádání silnice bylo ve dvou místech zúženo na 7 metrů mezi obrubami v návaznosti na umístění přechodů pro chodce. V úseku dlouhém 500 metrů v obci Březnice byl vybudován nový pravostranný chodník.

Parametry čtyř zastávkových pruhů osobní linkové dopravy byly upraveny podle současných platných norem. Na vjezdech do obce z obou směrů byly při okraji vozovky vybudovány zpomalovací retardéry ze žulových kostek. Bylo upraveno pět propustků, rovněž krajnice, silniční příkopy a osazeny směrové sloupky.

Zhotovitelem stavby byla firma Porr, a. s., odštěpný závod Morava, Tlumačov. Smluvní cena (vč. DPH) činila 17 660 791 korun. Stavba je spolufinancována ve výši 80 procent uznatelných nákladů z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.

Přehled rekonstruovaných úseků silnice mezi Zlínem a Uh. Hradištěm v posledních letech:

• 2005: Březolupy, průtah; 23,4 mil. Kč;
• 2006: vybudování okružní křižovatky ve Zlíně u hřbitova; 7,5 mil. Kč;
• 2010: Březolupy - Bílovice; 77 mil. Kč;
• 2011: Šarovy - Březolupy; 124,3 mil. Kč;
• 2012: Uherské Hradiště zkapacitnění křižovatky s I/55, I. etapa, 16,8 mil. Kč,
• 2014: Šarovy - Bohuslavice; 11,2 mil. Kč,
• 2014: Uherské Hradiště-Jarošov; 28,7 mil. Kč.

 

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

27. 06. 2014 - 1. července začnou další čtyři silniční stavby

 

Logo

 


Počet přístupů: 800, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS