ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Z Pohořelic do Oldřichovic po nové cestě

02.10.2014 10:05

Pohořelice, Oldřichovice - Rekonstrukce silnice III/4976 skončila 30. září 2014 mezi Pohořelicemi a Oldřichovicemi. Obyvatelé této části zlínského okresu zde dostávají 1,5 kilometru kvalitní komunikace. Úplná uzavírka zde byla ukončena již 28. srpna.

Rekonstruovaná silnice III/4976 u Oldřichovic / foto: V. CekotaTato investiční stavba Ředitelství silnic Zlínského kraje byla zahájena 5. května 2014. Mezi Pohořelicemi a Oldřichovicemi byl obnoven kryt vozovky a z větší části i celá konstrukce vozovky. Stavba zahrnovala průjezdní úsek Pohořelic a silnici mezi Pohořelicemi a Oldřichovicemi v celkové délce v délce 1 453 metrů. Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno podélným a příčným spádem krytu vozovky. Byl zde vybudován také propustek z železobetonových rour, který převede vody z levostranného příkopu na pravou stranu vozovky. Součástí zakázky byla též obnova a doplnění svislého dopravního značení.

Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem SMO, a. s., Otrokovice, a STRABAG, a. s., Praha, závod Brno. Smluvní cena činila 15 440 187 korun. Stavba bude čerpat dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 80 procent uznatelných nákladů. Zhotovitel poskytne na stavbu záruku v trvání 60 měsíců.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

02. 05. 2014 - U Oldřichovic počítejte na tři měsíce s úplnou uzavírkou
 

Logo

 


Počet přístupů: 786, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS