ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Průtah Jestřabím už je v novém

02.10.2014 10:18

Jestřabí - Další investiční stavbou, která byla dokončena k poslednímu zářijovému dni 2014 na krajské silniční síti, je rekonstrukce průtahu II/495 obcí Jestřabí. Obyvatelé obce na jihovýchodě zlínského okresu zde dostávají do užívání přibližně jeden kilometr opravené komunikace.

Rekonstruovaná silnice II/495 v Jestřabí / foto: V. CekotaPředmětem stavby Jestřabí-průtah, jejímž investorem je Ředitelství silnic Zlínského kraje, byla obnova krytu vozovky silnice v extravilánu obce (mezi obcemi Jestřabí a Štítná nad Vláří) v délce 378 metrů a kompletní výměna celé konstrukce vozovky v průjezdním úseku obce Jestřabí v délce 687 metrů. Celková délka rekonstrukce silnice včetně obnovy krytu vozovky je tedy 1 065 metrů. V extravilánu, v místech, kde navržená vozovka přesahovala původní šířku vozovky, byla provedena sanace jejích okrajů a potřebné rozšíření. V rekonstruovaném úseku bylo odfrézováno 50 - 100 milimetrů obrusné vrstvy, byly vyspraveny trhliny a byla položena nová obrusná vrstva. V intravilánu obce byla realizována nová kompletní konstrukce vozovky včetně doplnění obrub a připojení místních komunikací a sjezdů. Vozovka byla opatřena na okrajích dvojřádkem ze žulových kostek a betonovou obrubou. Odvodnění vozovky je zajištěno dešťovými vpustěmi do stávající kanalizace. Před začátkem úseku byl vybudován nový silniční propustek převádějící vodu ze stávajícího silničního příkopu do strouhy, která teče do řeky Vláry.

Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Brno, a EUROVIA CS, a. s., Praha, závod Zlín. Smluvní cena činila 14 716 930 korun. Stavba má přislíbenou dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 80 procent uznatelných nákladů. Zhotovitel poskytne na stavbu záruku v trvání 60 měsíců.

„Rekonstrukce silnice II/495 na jižním Valašsku probíhá postupně již několik let. V roce 2011 jsme stavěli nový most přes železniční trať a obnovovali část této silnice v Bylnici za 76,2 milionu korun. V loňském roce byl za 7,3 milionu korun rekonstruován úsek mezi Štítnou nad Vláří a Jestřabím. Aktuálně pokračují stavební práce na navazujícím úseku mezi Jestřabím a obcí Rokytnice v hodnotě 51,8 milionu korun, které budou ukončeny v I. pololetí roku 2015," doplnil ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

30. 04. 2014 - Rekonstrukce průtahu obcí Jestřabí
 

Logo

 


Počet přístupů: 1720, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS