ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silničáři dokončili dvě rekonstrukce na Kroměřížsku

02.10.2014 15:51

Dobrotice, Bystřice pod Host. - Dva rekonstruované úseky krajských silnic dostali do užívání motoristé na Kroměřížsku. Silničáři dokončili rekonstrukci úseku 1,3 kilometru silnice II/438 v Holešově-Dobroticích a 1,8 kilometru silnice II/150 mezi Bystřicí pod Hostýnem a Loukovem. Obě stavby budou čerpat dotaci v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 80 procent uznatelných nákladů.

Dobrotice

Rekonstruovaná silnice II/438 v Holešově-Dobroticích / foto: V. CekotaRekonstrukce silnice II/438 v Holešově-Dobroticích v délce 1 286 metrů spočívala v obnově obrusné vrstvy včetně lokálních sanací spodních živičných vrstev. Poškozené obruby a obruby v místech výškové či směrové úpravy byly vyměněny. Nově byly obruby doplněny v místech, kde nebylo zajištěno odvodnění. Odvodnění vozovky bylo zabezpečeno podélným a příčným sklonem vozovky do příkopů, příp. do terénu, a v místech, kde komunikace vede mezi obrubami, je svedeno do uličních vpustí zaústěných do místní kanalizace. Voda z příkopů je svedena do propustků a vodoteče.
Současně byl rekonstruován i most ev. č. 438-016. Dále byl upraven silniční propustek, získal mimo jiné nové zábradlí. Součástí stavby byla také obnova zastávkových pruhů linkové veřejné dopravy na obou stranách komunikace.

Stavba byla zahájena v květnu 2014. Zhotovitelem této zakázky Ředitelství silnic Zlínského kraje byla firma SMO, a. s., Otrokovice. Smluvní cena činila 14,3 milionu korun (vč. DPH). Zhotovitel poskytne na stavbu záruku v trvání 60 měsíců.

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

02. 05. 2014 - Novou vozovku získají lidé v Dobroticích
 

Bystřice pod Hostýnem - Loukov

Rekonstruovaná silnice z Bystřice p. Host do Loukova / foto: V. CekotaPředmětem stavby byla úprava silnice II/150 a silnice III/43729 v extravilánovém úseku mezi městem Bystřice pod Hostýnem a obcí Loukov. Rekonstrukcí prošla silnice v celkové délce 1 804 metrů.

Silničáři obnovili obrusnou vrstvu, a kde to bylo potřebné, rovněž sanovali spodní živičné vrstvy a krajnice. Bylo zachováno původní směrové a šířkové uspořádání silnice. Součástí stavby byla úprava krajnic, osazení směrových sloupků, obnova svodidel podle normových parametrů, obnovení funkčnosti silničních příkop, úprava napojení místních a účelových komunikací, úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti a v nezbytném rozsahu úprava připojovacího pruhu k čerpací stanici PHM a úprava napojení výjezdu z čerpací stanice PHM na silnici III/43729.

Stavba byla zahájena v červnu 2014. Zhotovitelem byla firma SWIETELSKY stavební, s. r. o., Brno, pobočka Valašské Meziříčí. Smluvní cena (vč. DPH) činila 17,1 milionu korun. Záruční doba na rekonstruovaný úsek silnice činí 60 měsíců.

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

22. 05. 2014 - Počátkem června bude zahájeno sedm silničních staveb

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 912, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS