ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Motoristům slouží tři rekonstrukce v okrese Vsetín

16.10.2014 07:38

Karolinka, Halenkov, Lidečko - Tři investiční dopravní stavby Ředitelství silnic Zlínského kraje byly dokončeny v závěru září 2014 na krajské silniční síti v okrese Vsetín. Mají hodnotu 43 milionů korun a byly realizovány s dotací EU z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 80 procent uznatelných nákladů.

Karolinka

Rekonstruovaná silnice II/487 v Karolince / foto: S. BrázdilPráce na této stavbě začaly již v polovině srpna 2013. Šlo o rekonstrukci silnice II/487 v celkové délce 731 metrů a o stavbu nového mostu ev. č. 487-024 přes potok Stanovnici v Karolince. V rekonstruovaném úseku byly odfrézovány obrusné vrstvy do hloubky 120 milimetrů a vyspraveny lokální trhliny. Na spojovací postřik byla položena nová ložná vrstva tloušťky 70 milimetrů a obrusná vrstva o síle 50 milimetrů.

Původní most byl zbourán a nový vybudován po polovinách vozovky, aby nedošlo k přerušení provozu, neboť nebylo možno použít vhodné objízdné trasy. Nový most o délce 15,5 metru je založen na betonových základech a mikropilotách. Do základů byla vetknuta nová železobetonová monolitická rámová konstrukce s lomenou příčlí. Spodní stavbu tvoří železobetonové rámové stojky, nosná konstrukce je tvořena monolitickou příčlí. V souvislosti s touto stavbou se musel částečně přeložit plynovod a plynové přípojky k blízkým domům.

Zhotovitelem stavby byla firma BERGER BOHEMIA, a. s., se sídlem v Plzni. Cena včetně DPH činila 15,2 milionu korun.

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

02. 08. 2013 - Další nový most se postaví v Karolince

 

Halenkov - Nový Hrozenkov

Rekonstruovaná silnice II/487 v úseku Halenkov - Nový Hrozenkov / foto: P. ZedkováPředmětem stavby byla rekonstrukce silnice II/487 částečně v intravilánu obce Halenkov v délce 1 334 metrů, částečně v extravilánu mezi obcemi Halenkov a Nový Hrozenkov v délce 664 metrů a částečně v intravilánu obce Nový Hrozenkov v délce 31 metrů. Celková délka rekonstruovaného úseku je 2 029 metrů.

Stavební úprava silnice byla realizována v původním směrovém, šířkovém a výškovém vedení, pouze v intravilánu obce Halenkov došlo k zúžení silnice na šířku 8 metrů (včetně krajnic). Rekonstrukce silnice v intravilánu obce Halenkov a v úseku mezi Halenkovem a Novým Hrozenkovem za mostem na Lušovou spočívala v odstranění krytových vrstev vyfrézováním, v lokální sanaci konstrukčních poruch odfrézováním nebo vybouráním všech porušených vrstev, v pokládce nové ložné vrstvy a nové obrusné vrstvy. Součástí stavby byla rovněž úprava krajnic (očištění, dosypání z vyfrézovaného materiálu), osazení směrových sloupků, obnovení silničních příkopů, stavební úpravy propustků a uličních vpustí v trase (obnova funkčnosti odvodnění) a stavební úprava zastávkových pruhů osobní linkové dopravy v obci Halenkov. Dále byla realizována stavební úprava mostu ev. č. 487-015, spočívající v obnově mostního svršku včetně hydroizolace a v sanaci křídel a spodní stavby. Nově byly vybudovány mostní římsy včetně osazení mostního zábradlí.

Zhotovitelem stavby byla firma SWIETELSKY stavební, s. r. o., Brno, pobočka Valašské Meziříčí. Cena (vč. DPH) činila 18,7 milionu korun.

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

22. 05. 2014 - Počátkem června bude zahájeno sedm silničních staveb

 

Lidečko - Pulčín

Rekonstruovaný úsek silnice III/05743 u Lidečka / foto: P. ZedkováTřetí z dokončených staveb na Vsetínsku je rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/05743 mezi obcí Lidečko a osadou Pulčín (součást obce Francova Lhota). Rekonstrukce spočívala v odstranění části původní opěrné zdi a ve vybudování nové monolitické železobetonové zdi s vyloženými konzolami s lineárním náběhem. Základy tvoří železobetonové patky. Opěrná zeď je vysoká 1,90-3,30 metru, silná 0,8 metru, dlouhá 77 metrů. Na zdi bylo osazeno zábradelní svodidlo bez výplně. Část původní opěrné zdi byla ponechána na místě a slouží jako pažení pro nově vybudovanou zeď.

Současně byla rekonstruována také samotná silnice v celkové délce 117 metru. Osa silnice byla výškově a směrově mírně upravena v návaznosti na rekonstruovanou opěrnou zeď. Odvodnění komunikace je v délce úpravy zajištěno podélným spádem a příčným jednostranným sklonem.

Zhotovitelem stavby byla firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Cena (vč. DPH) činila 9,1 milionu korun.

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

27. 06. 2014 - 1. července začnou další čtyři silniční stavby

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 1, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS