ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Byly dokončeny stavby čtyř mostů

07.11.2014 07:48

Zlechov, Rožnov p. R., Jasenka, Mikulůvka - Čtyři rekonstruované nebo nové mosty na krajské silniční síti byly stavebně dokončeny v termínu k 31. říjnu 2014. Jde o mosty u Zlechova, v Rožnově pod Radhoštěm, ve Vsetíně-Jasence a v Mikulůvce. Bylo vytvořeno dílo v hodnotě 36 milionů korun. Financování ve výši 80 procent uznatelných nákladů bylo zajištěno z dotací EU v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.

Zlechov

Opravený most u Zlechova / foto: S. Brázdil

Zásadní rekonstrukcí prošel v období od letošního června do října most ev. č. 422-001 včetně navazujícího úseku silnice v celkové délce 58,5 metru u Zlechova na Uherskohradišťsku. Tento most převádí v místě mimoúrovňového křížení silnici II/422 přes silnici I/50. Byl postaven v roce 1976.

V rámci stavby byl odstraněn mostní svršek až na nosnou konstrukci mostu, byly vytvořeny nové závěrné zídky včetně odvodnění rubu opěry. Byla provedena sanace betonových povrchů nosné konstrukce a spodní stavby mostu, opěr, sanace ložisek mostu, nové monolitické římsy s lícními prefabrikáty, celoplošná izolace nosné konstrukce. Zhotovena byla také nová konstrukce vozovky včetně plynulého navázání na původní šířkové uspořádání vozovky. Bylo osazeno zábradelní svodidlo se svislou výplní a zřízeno revizní schodiště.
Zhotovitelem stavby byla firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena činila (vč. DPH) 11,7 milionu korun.

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

22. 05. 2014 - Počátkem června bude zahájeno sedm silničních staveb

 

Rožnov pod Radhoštěm

Rekonstruovaný most v Rožnově pod Radhoštěm / foto: S. Brázdil

Od června do října 2014 probíhaly stavební práce na rekonstrukci mostu ev. č. 4867-1, který se nachází v Rožnově pod Radhoštěm na silnici III/4867 u křižovatky se silnicí I/35. Na původní most, jehož nosnou konstrukci tvoří železobetonová parabolická klenba s železobetonovou spolupůsobící mostovkou, byla položena spřahující železobetonová deska pro zvýšení únosnosti. Dále byla provedena sanace jak nosné konstrukce mostu, tak spodní stavby včetně přespárování obkladů křídel a opěrné zdi. Součástí zakázky byla rovněž stavební úprava vozovky. Tato úprava změnila šířkové uspořádání z původních dvou na tři jízdní pruhy o šířce tři metry. Krajní jízdní pruhy jsou doplněny odvodňovacím proužkem. Celková délka úpravy silnice III/4867 včetně mostu činí 100 metrů. Most byl postaven v roce 1949 a rekonstruován po povodni v roce 1998.

Zhotovitelem rekonstrukce mostu byla firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Brno. Smluvní cena činila (vč. DPH) 9,9 milionu korun.

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

22. 05. 2014 - Počátkem června bude zahájeno sedm silničních staveb

 

Vsetín-Jasenka

Nový most v Jasence / foto: S. Brázdil

Předmětem díla byla výstavba nového mostu ev. č. 05735-6 v intravilánu města Vsetín, v části Horní Jasenka. Původní most byl odstraněn a na jeho místě stavební firma vybudovala nový rámový železobetonový most. Součástí zakázky byla stavební úprava silnice III/05735 na mostě v délce 69 metrů a rekonstrukce opěrné zdi. Původní most byl postaven v roce 1929.

Zhotovitelem této stavby byla firma ALPINE Bau CZ, s. r. o., Valašské Meziříčí. Konečná cena činí (vč. DPH) 11,3 milionu korun.

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

22. 05. 2014 - Počátkem června bude zahájeno sedm silničních staveb

 

Mikulůvka

Nový most v Mikulůvce / foto: S. Brázdil

Nový most, ev. č. 05724-6, byl postaven na silnici III/05724 v obci Mikulůvka na Vsetínsku. Původní most, který byl již ve špatném technickém stavu, byl zbourán a na jeho místě stavební firma vybudovala nový mostní objekt. Nový most je jednopolový, kolmý, má délku přemostění šest metrů. Most převádí silnici o šířce šest metrů bez chodníků. Odvodnění vozovky na mostě je zajištěno příčným a podélným sklonem podél obou říms. Při realizaci této stavby bylo rovněž upraveno opevnění vodního koryta v délce 28,5 metru. Původní most v Mikulůvce pocházel z roku 1919.

Zhotovitelem stavby, která začala 1. srpna 2014, byla firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena činila (vč. DPH) 3,7 milionu korun.

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

21. 07. 2014 - V Mikulůvce se vybuduje nový most

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 

 


Počet přístupů: 1, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS