ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Dva obnovené úseky přibyly na silnici II/432 na Kroměřížsku

19.11.2014 16:47

Zdounky, Koryčany - Dvě nové silniční stavby na komunikaci II/432 dokončilo v první polovině listopadu 2014 Ředitelství silnic Zlínského kraje. Jde o rekonstrukci silničního průtahu ve Zdounkách a o rekonstrukci silnice mezi Koryčanami a Jestřabicemi. Dílo v celkové hodnotě přibližně 45 milionů korun bylo podpořeno dotací v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 80 procent uznatelných nákladů.

Zdounky

Rekonstruovaný průtah II/432 ve Zdounkách / foto: V. Cekota

Předmětem díla byla stavební úprava silnice II/432 v průjezdním úseku obce Zdounky. Celková délka obnoveného úseku činí 1 505 metrů. Stavební úpravy silnice spočívaly v obnově obrusné a ložné vrstvy vozovky včetně lokálních sanací dalších živičných vrstev. Byla odfrézována obrusná a ložná vrstva v celkové tloušťce 100 milimetrů a zpětně položeny dvě živičné vrstvy. Šířka silnice byla upravena na osm metrů (včetně krajnic o šířce 50 centimetrů). Na silnici vznikly podélné odstavné pruhy (stavba obce Zdounky). Směrové a výškové vedení silnice bylo zachováno.

V celém úseku bylo obnoveno odvodnění vozovky. V křižovatce se silnicí III/42825 (ze směru od Morkovic) byl vybudován z důvodu usměrnění dopravy pojížditelný ostrůvek ze žulových kostek. Byl rekonstruován zastávkový pruh osobní linkové dopravy ve směru na Koryčany. Bylo obnoveno vodorovné a svislé dopravní značení.

Zhotovitelem stavby byly firmy Porr, a. s., Praha, a Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., Veselí nad Moravou. Smluvní cena (vč. DPH) činila 16,8 milionu korun. Stavební práce začaly v polovině července 2014.

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

11. 07. 2014 - Je připravena rekonstrukce průtahu Zdounkami

 

Koryčany - Jestřabice

Rekonstruovaná silnice II/432 Koryčany - Jestřabice / foto: V. Cekota

Mezi městem Koryčany a jeho místní částí Jestřabice na jihozápadním okraji Zlínského kraje se rekonstruovala silnice II/432 v délce 2 165 metrů. V úseku dlouhém 700 metrů byl vyměněn asfaltobetonový kryt. Ve čtyřech dalších úsecích silnice byla výměna krytu vozovky rozšířena o sanaci propadlých krajů komunikace. V některých úsecích byla provedena kompletní výměna celé konstrukce vozovky včetně sanace pláně. Tato technologie byla použita v místech nových pilotových zdí a v okolí mostu ev. č. 432-025. Z důvodu zabezpečení dvou sesuvných míst byly vybudovány dvě pilotové zdi délky 105 a 170 metrů. Původní směrové a šířkové uspořádání silnice zůstalo zachováno.

Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem STRABAG, a. s., Praha, a M - SILNICE, a. s., Pardubice. Konečná cena (vč. DPH) činí 27,8 milionu korun. Stavební práce začaly 2. června 2014.

„Do rekonstrukcí silnice II/432 jsme od roku 2010 investovali z prostředků Zlínského kraje a fondů EU dohromady více než 160 milionů korun. Myslím, že to motoristé, kteří tudy projíždějí, poznají," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

22. 05. 2014 - Počátkem června bude zahájeno sedm silničních staveb

 

Kromě zde popsaných dvou posledních staveb byly na silnici II/432 od roku 2010 realizovány ještě tyto další rekonstrukce:

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

 

Logo

 

 

 


Počet přístupů: 799, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS