ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

V Pačlavicích získali nový most

03.12.2014 14:21

Pačlavice - Nový most začal sloužit v polovině listopadu 2014 silničnímu provozu v Pačlavicích na Kroměřížsku. Jeho vybudování přišlo na 6,8 milionu korun. Také u této stavby Ředitelství silnic Zlínského kraje byla využita dotace z evropských fondů přidělená v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 85 procent uznatelných nákladů.

Nový most 428-007 v Pačlavicích / foto: V. CekotaZhotovitel zajišťoval v Pačlavicích přestavbu původního mostu ev. č. 428-007 na nový mostní objekt. Byl vybudován most s novým šířkovým uspořádáním. Mimo jiné má umožnit dostatečně kapacitní převedení průchozích vod Pačlavického potoka.

Při výstavbě nového mostu byly zhotoveny betonové základy, založené na mikropilotách. Do základů byla vetknuta železobetonová monolitická rámová konstrukce s lomenou příčlí. Na horní straně příčle byly vybetonovány monolitické železobetonové římsy. Pravá římsa zároveň plní funkci chodníku. Odvodnění povrchové vody z mostu je řešeno pomocí podélného spádu a příčného sklonu vozovky, voda je svedena k obrubě a poté mimo most do uličních vpustí před a za mostem. Na most bylo osazeno nové ocelové zábradlí mostního typu se svislou výplní. Dále byla provedena úprava navazující komunikace, koryta a břehů vodoteče. Délka úpravy komunikace II/428 v rámci rekonstrukce mostu činí 26,8 metru. Souběžně se stavbou silnice probíhala též výstavba chodníků, finančně zajišťovaná obcí Pačlavice.

Zhotovitelem díla byla firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Brno. Konečná cena činí (vč. DPH) 6,8 milionu korun. Stavební práce byly zahájeny na začátku srpna 2014.

 

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

29. 07. 2014 - Na nový most se mohou těšit též v Pačlavicích

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 914, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS