ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Rekonstruovaná silnice spojuje Nivnici a Dolní Němčí

17.12.2014 13:27

Nivnice, Dolní Němčí - Přes 60 milionů korun stála rekonstrukce silnice II/490 o délce 3,3 kilometru mezi Nivnicí a Dolním Němčí na Uherskohradišťsku. Tato stavba Ředitelství silnic Zlínského kraje byla zahájena v polovině dubna a dokončena v polovině prosince 2014.

Rekonstruovaná silnice II/490 mezi Nivnicí a Dolním Němčím / foto: V. Cekota

Mezi Nivnicí a Dolním Němčím nechalo ŘSZK rekonstruovat silnici v délce 3 349 metrů, a to i uvnitř zastavěné části obou obcí.

Rekonstrukce komunikace spočívala zčásti v celkové výměně konstrukce vozovky (zejména okrajů obou jízdních pruhů a části komunikace navazující na nově vybudovaný propustek v délce 290 metrů, kde se zvýšila niveleta vozovky), částečně ve výměně živičných vrstev. Součástí stavby byla stavební úprava napojení silnice III/4957 na silnici II/490 v návaznosti na rekonstrukci křižovatky, přestavba původního propustku v místě křížení Topolovského potoka se silnicí II/490, výstavba dešťové kanalizace v obci Dolní Němčí, napojení sjezdů, místních a účelových komunikací, vodorovné a svislé dopravní značení a další související stavební úpravy.

Zhotovitelem stavby byla firma STRABAG, a. s., Praha, odštěpný závod Brno. Konečná cena (vč. DPH) činila 58,2 milionu korun. Stavba byla spolufinancována z evropských fondů v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 85 procent uznatelných nákladů.

Předchozí tisková zpráva o této stavbě

14. 04. 2014 - Bude se rekonstruovat silnice z Nivnice do Dolního Němčí

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 879, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS