ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Rekonstruovaná silnice ze Zádveřic do Horní Lhoty byla zkolaudována

08.07.2015 17:37

Zádveřice-Raková, Horní Lhota - Vydáním kolaudačního rozhodnutí byla v prvních červencových dnech 2015 úspěšně završena rekonstrukce silnice II/492 mezi Zádveřicemi a Horní Lhotou. Stavba začala již na jaře 2014. Celkové náklady dosáhly více než 60 milionů korun.

Silnice II/492 po rekonstrukci / foto: ŘSZKOpravený úsek silnice II/492 mezi Zádveřicemi a Horní Lhotou je dlouhý 5,2 kilometru. „Rekonstruovali jsme další významnou část silnice, která spojuje Zádveřice s Luhačovicemi. Můžeme dnes říct, že po několika letech postupných oprav dílčích úseků této silnice je už dnes celá trasa Zádveřice - Luhačovice v technicky dobrém stavu a umožňuje bezproblémovou jízdu všech druhů automobilů," řekl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Zhotovitelem stavby byla firma EUROVIA CS, a. s., Praha, závod Zlín. Konečná cena (vč. DPH) činí 61,518 milionu korun. Přibližně osmdesát procent uznatelných nákladů pokryje dotace EU přidělená v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.

Během rekonstrukce se vyskytlo několik drobnějších komplikací, které byly operativně řešeny uzavřením několika dodatků k původní smlouvě o dílo. Například na základě dodatečného požadavku správce toku, který je v těsném souběhu se silnicí, bylo nutno provést odláždění břehů z lomového kamene. Po odtěžení zeminy pro přípravu pracovní roviny pro vrtání pilot bylo zjištěno, že konstrukce vozovky není v předpokládané skladbě. Bylo nutné odtěžit nevyhovující vrstvy v místech s konstrukčními poruchami a vytvořit nové, podle návrhu projektanta.

Předchozí tiskové zprávy o této stavbě

16. 03. 2015 - Stavební práce na silnicích začínají již v polovině března
27. 03. 2014 - Bude se opravovat silnice ze Zádveřic do Horní Lhoty

 

Přehled dokončených staveb na silnici II/492 od roku 2006:

rekonstrukce křižovatky s odbočením na Pozlovice, 2006-2008, 95 mil. Kč,
rekonstrukce v blízkosti Dolní Lhoty včetně 2 nových mostů, 2009-2010, 87 mil. Kč,
rekonstrukce v blízkosti Horní Lhoty včetně 1 mostu, 2010-2011, 90 mil. Kč,
okružní křižovatka a rekonstrukce v úseku Pozlovice - Luhačovice, 2013-2014, 18 mil. Kč.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 832, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS