ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Do Návojné už se jezdí po obnovené cestě

10.07.2015 19:07

Návojná - Významná silniční stavba v hodnotě přes 50 milionů korun byla dokončena na přelomu června a července 2015 na jižním Valašsku. Stavební firma zde rekonstruovala pro Ředitelství silnic Zlínského kraje 800 metrů dlouhý úsek silnice III/50736 mezi Brumovem a Návojnou, což je silniční trasa k hraničnímu přechodu se Slovenskem.

Rekonstruovaná silnice III/50736 u Návojné / foto: P. Zedková

Stavební práce zde byly zahájeny v červenci 2014. Předmětem díla byla rekonstrukce silnice III/50736 v úseku od železničního přejezdu v blízkosti vlakové zastávky Návojná až za most ev. č. 50736-3. Celková délka rekonstruovaného úseku činí 800 metrů. V místě původní zastávky autobusů ve směru na Brumov-Bylnici byl vybudován nový zastávkový pruh. V celém rozsahu stavby byl odfrézován starý povrch vozovky a byly položeny nové živičné vrstvy. V některých částech trasy silničáři vybudovali gabionové zárubní zdi o výšce 1,1 až 2,3 metru nad niveletou komunikace. V místě souběhu silnice s potokem Nedašovka byl vyztužen strmý silniční svah nad potokem. Upravený svah byl zakončen patkou z lomového kamene vetknutou do dna potoka.

U mostu ev. č. 50736-3 byl odstraněn mostní svršek až na nosnou konstrukci vč. lávky pro pěší. Na původní nosné konstrukci byla vytvořena spřažená železobetonová deska. Most dostal novou izolaci, římsy a zábradlí.

„Tato stavba je dokladem skutečnosti, že při rekonstrukcích krajské silniční sítě nezapomínáme ani na okrajové části kraje a silnice III. třídy s menším dopravním zatížením," poznamenal ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Zhotovitelem této stavby byla firma IMOS Brno, a. s. Konečná cena činí (vč. DPH) 51,318 milionu korun. Původní termín dokončení byl o měsíc posunut z důvodu nezbytných víceprací na sanaci nedostatečně únosného podloží. Stavba byla spolufinancována z prostředků EU v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (53. výzva). Výše dotace činila 80 procent uznatelných nákladů.

 

Předchozí tiskové zprávy o této stavbě

16. 03. 2015 - Stavební práce na silnicích začínají již v polovině března
27. 06. 2014 - 1. července začnou další čtyři silniční stavby

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Logo

 

 


Počet přístupů: 1023, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS