ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Nový povrch získá silnice z Rymic na hranici kraje

13.08.2015 13:49

Rymice - Mezi rozsáhlé a finančně náročnější stavební akce letošního plánu neinvestičních obnov povrchů vozovek ve Zlínském kraji se zařadí mimo jiné obnova povrchu silnice II/490 z Rymic u Holešova na hranici kraje v délce 3,7 kilometru. Náklady přesáhnou dvě desítky milionů korun. Zahájení stavebních prací je naplánováno na 18. srpna 2015.

Silnice II/490 u Rymic před rekonstrukcí / foto: archiv ŘSZK

Současný stav, důvody stavby

Vozovka je v havarijním stavu. Diagnostickým měřením na ní byly zjištěny deformace a trhliny.

Popis prací

Předmětem díla je výměna krytových vrstev vozovky se zachováním nivelety a lokální obnova porušených konstrukčních vrstev stávající vozovky silnice II/490 v délce 3 723 metrů. Současně zde budou obnoveny krajnice, pročištěny příkopy a upraveno odvodnění. Šířka vozovky bude zachována v původním rozsahu. Součástí stavby bude rovněž obnova vodorovného dopravního značení a výměna svislého dopravního značení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SWIETELSKY stavební, s. r. o., Brno, Oblast Zlín, Valašské Meziříčí. Smluvní cena za tuto zakázku činí 23,193 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace může činit 85 procent uznatelných nákladů. Podle uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat v termínu od 18. srpna do 5. listopadu 2015.

Uzavírky a dopravní omezení

Zákres do mapyStavební práce na silnici II/490 se uskuteční za částečné uzavírky, provoz bude řízen světelnou signalizací.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Logo

 


Počet přístupů: 725, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS