ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

U Bystřice už se jezdí po novém mostě

26.08.2015 09:08

Bystřice pod Hostýnem - Nový most byl na přelomu července a srpna dokončen na silnici II/437, která vede z Bystřice pod Hostýnem do Lipníku nad Bečvou. Stál bezmála čtyři miliony korun a při jeho financování bylo využito evropských prostředků v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.

Nový most 437-021 u Bystřice p. Host. / foto: S. Brázdil

Předmětem díla bylo odstranění původního mostu ev. č. 437-021 u Bystřice pod Hostýnem a stavba nového mostu na stejném místě. Jde o trubní most s přesypávkou, který je plošně založen na štěrkopískovém loži. Hlavní nosnou konstrukci tvoří ocelová flexibilní konstrukce tvaru uzavřené kruhové klenby typu Tubosider. Konstrukce mostu má na vtoku a výtoku monolitická čela ze železobetonu, která kopírují vnitřní otvor. Mostní svršek tvoří přesypávka mostu, silniční těleso a vozovka včetně zpevněné a nezpevněné krajnice. Nový úsek komunikace byl šířkově i výškově napojen na původní vozovku. Celková délka stavební úpravy silnice je 57,85 metru. Odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným spádem na násypový svah.

Zhotovitelem stavby byla firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Brno, Oblast Zlín, Valašské Meziříčí. Konečná cena za tuto zakázku činí 3,979 milionu korun. Stavba využívá spolufinancování z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (53. výzva). Výše dotace činí 85 procent uznatelných nákladů. Práce na demolici starého a výstavbě nového mostu probíhaly od května do července 2015.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

28. 04. 2015 - Nový most se postaví u Bystřice pod Hostýnem

 

Logo

 


Počet přístupů: 799, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS