ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

K dokončeným stavbám přibyla akce Střílky – Lískovec

20.10.2015 17:48

Střílky, Koryčany - Jednou z letošních velkých investičních staveb Ředitelství silnic Zlínského kraje byla rekonstrukce silnice mezi obcí Střílky a Lískovcem, který je místní částí Koryčan. Stavební práce zde skončily v první polovině října a obnovená silnice již plně slouží motoristům.

Rekonstruovaný úsek silnice II/432 v Koryčanech-Lískovci / foto: V. Cekota

Předmětem díla byla stavební úprava silnice II/432 v úsecích od křižovatky se silnicí I/50 po začátek obce Střílky a od konce obce Střílky po křižovatku se silnicí III/43231 za Lískovcem. Úprava silnice v intravilánu obce Střílky nebyla předmětem této zakázky, protože se zde nejdříve počítá s rekonstrukcí kanalizace. Celková délka řešeného úseku je 4 553 metrů.

Stavební úprava silnice II/432 byla provedena za pomoci dvou technologií.

V průtahu Lískovce včetně úseku po konec stavby byla odfrézována obrusná vrstva, byly provedeny sanace v ložné vrstvě a zpětně položena obrusná živičná vrstva. Niveleta vozovky, původní směrové a šířkové uspořádání silnice byly zachovány. V Koryčanech-Lískovci byla vybudována nová pravostranná obruba včetně přídlažby. V tomto úseku byly doplněny uliční vpusti napojené do kanalizace. Původní dešťové vpusti byly pročištěny a výškově upraveny.

Rekonstruovaný úsek silnice II/432 u Střílek / foto: V. Cekota

V extravilánovém úseku před obcí Střílky a mezi obcí Střílky a Lískovcem byla odfrézováním srovnána původní obrusná vrstva. Na ni byla položena obrusná vrstva o tloušťce 40 milimetrů. Byly provedeny sanace poruch. Součástí stavby byla úprava napojení místních a účelových komunikací a úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti včetně převedení vod pod nimi. Bylo doplněno nebo vyměněno bezpečnostní zařízení - silniční svodidla, osazeny směrové sloupky, obnoveno vodorovné dopravní značení a instalovány nové svislé dopravní značky.

Zhotovitelem stavby byla firma ARKO TECHNOLOGY, a. s. Konečná cena za tuto zakázku včetně některých víceprací, které si vyžádalo nedostatečně únosné podloží, činí vč. DPH 26,356 milionu korun. Stavba využívala spolufinancování z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (56. výzva). Výše dotace činí 85 procent uznatelných nákladů. Stavební práce na této akci byly zahájeny v květnu 2015.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

07. 05. 2015 - Silnice II/432 získá letos další obnovený úsek: Střílky - Lískovec

 

Logo

 


Počet přístupů: 911, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS