ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Nový asfalt dostala silnice z Prostřední Bečvy do Hutiska-Solance

11.11.2015 11:36

Prostřední Bečva, Hutisko-Solanec - Na přelomu října a listopadu dokončila stavební firma další z letošních investičních staveb Ředitelství silnic Zlínského kraje. Motoristické veřejnosti byl předán do plného užívání rekonstruovaný úsek silnice mezi Prostřední Bečvou a Hutiskem-Solancem v okrese Vsetín v hodnotě více než 21 milionů korun.

Rekonstruovaný úsek silnice II/481 u Prostřední Bečvy / foto: P. Zedková

Předmětem díla byla stavební úprava silnice II/481 v celkové délce 1 731 metrů v původním směrovém a výškovém vedení. Začátek řešeného úseku je za mostem ev. č. 487-001 v obci Prostřední Bečva, konec úseku leží cca 60 metrů za křižovatkou silnice II/481 se silnicí III/4867 v obci Hutisko-Solanec.

Součástí stavby byly stavební úpravy krajnic, propustků (obnova funkčnosti a sanace čel propustků, úpravy vtokových a výtokových objektů), napojení místních komunikací, nájezdů a sjezdů k přilehlým nemovitostem, obnovení silničních příkop, obnovení a doplnění zabezpečovacího zařízení a svislého dopravního značení a stavební úpravy zastávkových pruhů osobní linkové dopravy. Odvodnění komunikace bylo řešeno podélným sklonem a příčným spádem do příkopů, příp. původní uliční vpusti zaústěné do kanalizace.

V celé délce došlo k odfrézování původního krytu vozovky v tloušťce 90 milimetrů a k lokálnímu vyspravení poruch v podkladní vrstvě v tloušťce 50 milimetrů. Následně byl položen nový kryt vozovky, a to ložná vrstva v tloušťce 50 milimetrů a obrusná vrstva v tloušťce 40 milimetrů. Silnice má šířku 8 metrů.

Zhotovitelem stavby byla firma ALPINE Bau CZ, a. s., Valašské Meziříčí. Konečná cena za tuto zakázku činí 21,539 milionu korun. Stavba byla spolufinancována z prostředků Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava (58. výzva). Výše dotace činila 90 procent uznatelných nákladů. Stavební práce byly zahájeny koncem srpna 2015.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

25. 08. 2015 - Rekonstrukce začne na silnici do Hutiska-Solance

 

Logo

 


Počet přístupů: 790, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS