ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Motoristé mohou používat nový most v Kašavě

16.11.2015 16:36

Kašava - Do přehledu letos dokončených investičních staveb Ředitelství silnic Zlínského kraje přibyla na začátku listopadu další akce - nový most přes řeku Dřevnici v Kašavě. Dílo v hodnotě bezmála 27 milionů korun bylo realizováno s podporou prostředky Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.

Nový most 489-006 v Kašavě / foto: S. BrázdilZhotovitelská firma musela odstranit původní dvoupolový most z roku 1921 a vybudovat nový mostní objekt. Původní most byl ve velmi špatném technickém stavu. Nový most ev. č. 489-006 je jednopolový železobetonový o délce přemostění 18,31 metru. Nosnou konstrukci mostu tvoří betonová předpjatá monolitická deska, uložená na hrncová ložiska. Spodní stavba mostu dostala masivní železobetonové základy. Vozovka je široká 7 metrů. Levý chodník o šířce 1,5 metru a pravý odrazný pruh o šířce 0,50 metru jsou zhotoveny z monolitického betonu a římsy z lícních prefabrikátů. Na mostě bylo instalováno zábradlí se svislou výplní a na odrazném pruhu zábradelní svodidlo, které navazuje na svodidlo opěrné zdi.

Navazující původní opěrná zeď byla z důvodu rozšíření vozovky odstraněna a nahrazena novou. Opěrná zeď je opatřena lícními římsovými prefabrikáty a zábradelním svodidlem. Součástí stavby byla též rekonstrukce navazující silnice v celkové délce 70 metrů, úprava koryta řeky Dřevnice a další související práce. Souběžně se stavbou mostu proběhly i nezbytné přeložky vedení nízkého napětí a sdělovacího vedení (zajišťovali příslušní správci sítí) a investice obce (sjezdy, obruby, přeložka kabelového vedení).

Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem HABAU CZ, s. r. o., České Budějovice, a KKS, spol. s r. o., Zlín. Konečná cena za tuto zakázku činí 26,670 milionu korun (vč. DPH). Stavba využila spolufinancování z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (53. výzva). Výše dotace činí 85 procent uznatelných nákladů. Stavební práce byly zahájeny v polovině dubna 2015.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

09. 04. 2015 - První nově zahajovanou stavbou roku 2015 bude most v Kašavě

 

Logo

 

 

 


Počet přístupů: 792, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS