ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Radní přestřihl pásku na rekonstruované silnici v Nedašově Lhotě

15.12.2015 14:21

Nedašova Lhota - Slavnostním otevřením za účasti krajského radního Jaroslava Kučery byla v pondělí 14. prosince 2015 dokončena rekonstrukce silnice v Nedašově Lhotě. Účastníci akce si připomněli ještě i několik dalších významných investic na krajských silnicích v této části jižního Valašska z posledních let.

Předmětem díla byla rekonstrukce vozovky silnice III/50736 v intravilánu obce Nedašova Lhota v délce 1 917 metrů. V rámci stavby byla provedena šířková úprava na 6,5 metru, výměna konstrukce vozovky, bylo zajištěno funkční odvodnění komunikace, došlo ke stavebním úpravám připojení místních komunikací a sjezdů. Byly také vybudovány nové zastávkové pruhy osobní linkové dopravy a bylo obnoveno nebo doplněno bezpečnostní zařízení komunikace. Součástí stavby byla též částečná rekonstrukce mostů ev. č. 50736-9, 50736-10, 50736-11 a propustku přes Lhotský potok.

Rekonstruovaná silnice III/50736 v Nedašově Lhotě / foto: V. Cekota„Kus krásné komunikace v průtahu Nedašovy Lhoty spolu s revitalizací náměstíčka v jejím centru znamenají výrazné zlepšení vzhledu obce. Je dobré, že k tomu mohl Zlínský kraj přispět," konstatoval krajský radní pro dopravu Jaroslav Kučera.

„Jsme rádi, že se tuto tolik očekávanou a potřebnou investici podařilo realizovat a jsme vděčni za podporu Zlínského kraje," uvedla starostka Nedašovy Lhoty Jarmila Janíčková. Nový úsek silnice přivítal i starosta sousední slovenské obce Červený Kameň Jozef Bartoš, který se slavnostního otevření v Nedašově Lhotě také zúčastnil. „Lidé mají na obou stranách hranice své příbuzné a navštěvují se. Tento hraniční přechod a silnice pro ně mají určitě značný význam. Řada našich občanů tudy jezdí na Zlínsko i do zaměstnání," řekl Bartoš.

Zhotovitelem stavby byla firma Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., Veselí nad Moravou. Konečná cena za tuto zakázku činí 46,915 milionu korun. Stavba byla spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (56. výzva). Výše dotace činí 85 procent uznatelných nákladů. Ostatní prostředky poskytl Zlínský kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce zde byly zahájeny na začátku června 2015. Souběžně s touto stavbou byla také realizována rekonstrukce kanalizace financovaná obcí Nedašova Lhota.

Rekonstruovaná silnice III/50736 v Nedašově Lhotě / foto: V. CekotaSlavnostní otevření rekonstruovaná silnice III/50736 v Nedašově Lhotě / foto: V. CekotaSlavnostní otevření rekonstruovaná silnice III/50736 v Nedašově Lhotě / foto: V. Cekota

Právě otevřená silniční stavba není v oblasti Nedašovska jediná. Na přelomu června a července 2015 skončila rekonstrukce 800metrového úseku této silnice III/50736 z Návojné do Brumova za 51,3 milionu korun (spolufinancováno z ROP). Rovněž v letošním roce byla realizována také plošná oprava 340 metrů vozovky v Nedašově za 1,1 milionu korun. V roce 2013 byla dokončena rekonstrukce této silnice v přibližně dvoukilometrovém úseku od Nedašovy Lhoty po státní hranici se Slovenskem. Náklady zde činily 11,7 milionu korun a bylo využito spolufinancování z programu Přeshraniční spolupráce ČR-SR. Rovněž v roce 2013 probíhala stavební údržba mostu 50736-5 v Nedašově za téměř jeden milion korun. Silniční průtah Návojnou byl rekonstruován v letech 1998-99.

„V této oblasti nám zbývá opravit ještě dvoukilometrový úsek silnice III/50736 mezi Brumovem-Bylnicí a přejezdem přes železniční trať u Návojné. Ředitelství silnic a dálnic chystá výstavbu okružní křižovatky v Brumově-Bylnici v místě napojení naší krajské silnice III/50736 na státní silnici I/57. Současně s touto stavbou ŘSD bychom v příštím nebo přespříštím roce mohli uskutečnit i opravu zatím neřešeného úseku po přejezd u Návojné," upřesnil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

29. 05. 2015 - Opravovat se začne silnice v Nedašově Lhotě

 

Logo

 


Počet přístupů: 796, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS