ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

První dokončenou stavbou letošního roku je rekonstrukce silnice v Tupesích

02.06.2016 15:35

Tupesy - Ředitelství silnic Zlínského kraje může ohlásit první letos dokončenou investiční stavbu na krajské silniční síti. Do užívání veřejnosti byly odevzdány rekonstruované úseky silnic III/4222 a III/42821 v Tupesích na Uherskohradišťsku. Zlínský kraj tato stavební akce stála přes 18 milionů korun.

Rekonstruovaná silnice v Tupesích / foto: R. Dočkal

Rekonstrukce silnic III/4222 v délce 183 metrů a III/42821 v délce 374 metrů spočívala v sanaci podloží a ve vybudování nové konstrukce vozovky. Vozovka je lemována po obou stranách dvojřádkem z žulové kostky. Spáry jsou zality cementovou maltou. Odvodnění je zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky k novým dešťovým vpustím, které jsou napojeny kanalizačními přípojkami do původní jednotné kanalizace situované z části ve vozovce a částečně mimo vozovku. Povrch vozovky je tvořen živičným kobercem.

V úseku silnice III/42821 o délce cca 88 metrů byla po pravé straně postavena opěrná zeď. Částečně je tento objekt založen na vrtaných pilotách a částečně jde o tížnou železobetonovou opěrnou zeď. Bylo instalováno ocelové zábradelní svodidlo včetně římsy.

Během stavby se ukázalo, že je nutno realizovat důkladnější sanaci pláně, což si vyžádalo určité náklady nad původní smluvní cenu. V projektové dokumentaci byla sanace navržena jako vápnění původní konstrukce, ale z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi proběhla sanace pláně kompletní výměnou konstrukce a sanací v tloušťce 0,3 metru pomocí betonového recyklátu.

Stavba byla zahájena v září 2015 a jejím zhotovitelem byla firma M - SILNICE, a. s., Pardubice. Konečná cena činí 18,594 milionu korun. Financování zajistil prostřednictvím ŘSZK Zlínský kraj.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

03. 09. 2015 - Oprava silnic v Tupesích potrvá do května 2016

 


Počet přístupů: 2275, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDIAktuality na Váš e-mail

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj email.

 


Návštěvnost stránek

TOPlist

 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS