ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Kompletní přestavba je připravena pro most v Košíkách

17.06.2016 08:34

Košíky - Kompletní přestavba je v tomto roce připravena pro most ev. č. 42823-1 v Košíkách na Uherskohradišťsku. Bude stát více než šest milionů korun a bude hotova nejpozději na začátku prosince 2016.

Současný stav, důvody stavby

Původní most 42823-1 v Košíkách / foto: archiv ŘSZKPodle hlavní mostní prohlídky z roku 2014 je stavební stav nosné konstrukce hodnocen klasifikačním stupněm 5 - špatný, spodní stavba 6 - velmi špatný. Spodní stavba je místy zavlhlá s patrnými průsaky z rubu, patrné jsou vápenné výluhy. Ocelové nosníky jsou postiženy hloubkovou korozí, dolní pásnice nosníků postupně odpadává. Výztuž prefabrikovaných nosníků je obnažená a koroduje, beton odpadává. Beton říms je značně degradován, záchytný systém je nenormový jak typem, tak svojí výškou.

Popis prací

Předmětem díla je kompletní přestavba stávajícího mostu ev. č. 42823-1 na silnici III/42823 třicet metrů před začátkem obce Košíky. Nový most bude šikmý, bude mít monolitický železobetonový rám se zavěšenými křídly. Založení mostu bude hlubinné na železobetonových vrtaných pilotách. Na spodní stavbu mostu navazují železobetonové nábřežní úhlové zídky. Šířka mostu bude 8,6 metru, délka přemostění 5,17 metru. Na mostě budou železobetonové římsy s ocelovým zábradlím se svislou výplní, šířka mezi zvýšenými obrubami bude 7 metrů. Zpevněné dno pod mostem bude v délce 17,7 metru obnoveno lomovým kamenem do betonu a doplněno o bermy, umožňující průchod drobným živočichům. Součástí stavby bude výměna konstrukčních vrstev vozovky navazující komunikace, celková délka úpravy komunikace včetně mostu bude 70 metrů.

Zhotovitel, cena, termín

Zákres do mapyZhotovitelem stavby je firma IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s. Smluvní cena za tuto zakázku činí 6,240 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována v celém rozsahu Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny 21. června a celá stavba bude dokončena a předána ŘSZK do sedmi měsíců od podpisu smlouvy, tj. do začátku prosince 2016.

Uzavírky a dopravní omezení

Doprava po dobu realizace stavby bude probíhat za částečného omezení provozu po provizorní komunikaci, kyvadlový provoz bude řízený světelnou signalizací a přechodným dopravním značením.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 2084, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDIAktuality na Váš e-mail

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj email.

 


Návštěvnost stránek

TOPlist

 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS