ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Dvě větší opravy silnic začínají na Kroměřížsku

15.08.2016 16:05

Kroměřížsko - Dvě větší opravy silnic zahájí během srpna a začátkem září zhotovitelské firmy pro Ředitelství silnic Zlínského kraje v kroměřížském okrese. S využitím dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury budou opraveny silniční úseky v celkové délce přes 3,5 kilometru mezi Chropyní a Kyselovicemi a mezi hranicí kraje a Uhřicemi (místní část Morkovic).

Silnice II/436: Chropyně - Kyselovice

Zákres do mapy

Předmětem díla je oprava části silnice II/436 v k. ú. Chropyně a v k. ú. Kyselovice v délce 2 077 metrů a úseku v délce 449 metrů. První úsek začíná na konci města Chropyně a končí na začátku obce Kyselovice, druhý úsek začíná na konci obce Kyselovice a končí na hranici Zlínského kraje. Oba úseky navazují na úpravu silnice II/436 v koncových částech obce Kyselovice řešených v rámci samostatné stavby.

Na silnici II/436 budou odfrézovány stávající živičné konstrukce. Po provedení lokálních vysprávek budou položeny nové živičné vrstvy, dosypány nezpevněné krajnice a pročištěny příkopy. Současně budou opravena stávající připojení místních komunikací, účelových komunikací a sjezdů.

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky po polovinách šířky vozovky s využitím světelného signalizačního zařízení (2 pracovní místa).

Zhotovitelem stavby je firma OHL ŽS, a. s., Brno. Smluvní cena činí 19,059 milionu korun.

Stavba bude zahájena 15. srpna 2016 a ukončena nejpozději do konce listopadu 2016.

Silnice II/433: hranice kraje - Uhřice

Zákres do mapy

Předmětem díla jsou udržovací práce na silnici II/433 v extravilánu mezi hranicí Zlínského a Olomouckého kraje a obcí Uhřice v délce 1 051 m. Stavební úprava spočívá v zesílení vozovky pokládkou vyrovnávací vrstvy a nové obrusné vrstvy (zvýšení nivelety o cca 90 milimetrů). Součástí stavebních prací bude úprava napojení sjezdů k nemovitostem, obnova nezpevněné krajnice, obnova a pročištění stávajících podélných příkop, výměna a doplnění svislého i vodorovného dopravního značení.

Stavební práce na silnici II/433 budou probíhat za částečné uzavírky, během níž bude doprava řízena pomocí světelného signalizačního zařízení nebo dočasných pracovních míst. Do prostoru stavby bude zakázán vjezd vozidlům s hmotností nad 7,5 t mimo linkovou autobusovou dopravu a vozidla IZS. Pro vozidla nad 7,5 t bude vyznačena objízdná trasa přes Mořice - Bojanovice a Zlobice.

Zhotovitelem stavby je firma EUROVIA CS, a. s., Praha, odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín.

Smluvní cena činí 6,125 milionu korun.

Stavba bude zahájena 1. září 2016 a ukončena nejpozději do 30. října 2016.

_____________________________________

 

Od Státního fondu dopravní infrastruktury by mělo letos získat Ředitelství silnic Zlínského kraje na opravy silnic II. a III. třídy celkem 108,745 milionu korun.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Logo

 

 


Počet přístupů: 2491, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDIAktuality na Váš e-mail

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj email.

 


Návštěvnost stránek

TOPlist

 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS