ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnici do Zděchova zajistí proti podemílání opěrná zeď

31.08.2016 14:01

Zděchov - Osmdesátimetrová železobetonová opěrná zeď včetně úpravy přilehlé silnice zkvalitní silniční spojení mezi obcemi Huslenky a Zděchov na Vsetínsku. Stavbu v hodnotě téměř 15 milionů korun zahájil zhotovitel koncem srpna 2016. Práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice.

Současný stav, důvody stavby

Ohrožený úsek silnice III/4874 z Huslenek do Zděchova / foto: archiv ŘSZK

Silnice III/4874 je v místě připravované stavby narušena nepříznivým působením toku Zděchovky a jízdou těžkých vozidel. Silnice je vedena horským terénem po levém břehu vodního toku, na druhé straně je sevřena svahem přilehlého lesa. V místě, kde se tok přibližuje těsně k silnici, dochází k podemílání a poškozování silničního tělesa. Špatný stav komunikace začínal ohrožovat plynulost a bezpečnost dopravy.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/4874 spojující obce Huslenky a Zděchov. Spočívá ve stavbě opěrné zdi, stavební úpravě přilehlé silnice a toku Zděchovka.

Opěrná zeď o délce 80 metrů bude železobetonová úhlová hlubinně založená na mikropilotách, rozdělená na 8 dilatačních úseků o délce 10 metrů. Na zdi bude železobetonová monolitická římsa, do které bude ukotveno zábradelní svodidlo. Líc zdi bude s kotveným kamenným obkladem. Koryto toku Zděchovka bude v délce 120 metrů upraveno a posunuto tak, aby byla zachována šířka koryta 4 metry. V místě přeložení toku bude koryto nově vymodelováno, břehy budou zatravněny. Náběhové klíny přeložky toku na začátku a na konci opěrné zdi budou opatřeny kamennou dlažbou do betonu.
V návaznosti na opěrnou zeď bude stavebně upravena přilehlá komunikace v délce 157 metrů. Odvodnění vozovky bude zajištěno příčným spádem částečně do dlážděného příkopu a částečně k opěrné zdi a dále do přilehlého toku. Současně bude přeložena část stávajícího vodovodu mimo těleso komunikace.

Zhotovitel, cena, termín

Zákres do mapyZhotovitelem stavby je firma Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o., Valašské Meziříčí. Smluvní cena za tuto zakázku činí 14,483 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována v celém rozsahu Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce v letošním roce skončí 30. listopadu. V roce 2017 bude zakázka pokračovat v březnu a dubnu.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice III/4874 po polovinách vozovky, provoz bude řízen světelnou signalizací a přechodným dopravním značením.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 2458, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDIAktuality na Váš e-mail

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj email.

 


Návštěvnost stránek

TOPlist

 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS