ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Novou okružní křižovatku máme v Holešově

24.11.2016 09:21

Holešov - Nová okružní křižovatka na krajské silniční síti přibyla v tomto roce v Holešově-Všetulích. Na straně investora Ředitelství silnic Zlínského kraje byla dokončena již před více než měsícem, ale v navazujícím silničním úseku pokračovala ještě uzavírka a stavební práce města. Výstavba rondelu přišla na 3,232 milionu korun.

Nová okružní křižovatka v Holešově / foto: V. Cekota

Rekonstrukce původní stykové křižovatky silnic II/438 a II/490 spočívala v kompletním odfrézování živičných ploch a položení živičných vrstev nové okružní křižovatky. Vozovka má nyní povrch z asfaltového betonu ve speciální protihlukové úpravě - s obsahem pryžového granulátu. Součástí stavby bylo vybudování dělicích směrovacích ostrůvků z betonové dlažby. Bylo vybudováno kompletní odvodnění okružní křižovatky, a to podélným a příčným sklonem vozovky, odvodňovacím dvojřádkem z žulové kostky podél betonové obruby do soustavy dešťových vpustí, napojených do kanalizace. Dále bylo pořízeno nové svislé a vodorovné dopravní značení. Nově byla zhotovena kompletní konstrukce vozovky zastávkového pruhu linkové veřejné osobní dopravy s povrchem z dlažební žulové kostky.
Realizací této stavby dochází v Holešově ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Silnice II/438 propojuje centrum Holešova s Hulínem a dálnicí D55, silnice II/490 vede do obce Rymice a dále do Olomouckého kraje. Obě silnice II. třídy jsou dvoupruhové.

Zhotovitelem stavby byla firma SMO, a. s., Otrokovice. Konečná cena za tuto zakázku činí 3,232 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla financována v celém rozsahu Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce byly zahájeny v červenci 2016.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

10. 06. 2016 - V Holešově vznikne nová okružní křižovatka

 

 


Počet přístupů: 2069, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDIAktuality na Váš e-mail

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj email.

 


Návštěvnost stránek

TOPlist

 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS