ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Na krajských silnicích máme dva nové mosty

19.12.2016 15:35

Bařice, Košíky - Dva nové mosty slouží od začátku prosince motoristům v západní části Zlínského kraje. Novými mostními tělesy byly nahrazeny již nevyhovující mosty v Bařicích na Kroměřížsku a v Košíkách na Uherskohradišťsku. Zlínský kraj za ně zaplatil prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje 10,7 milionu korun.

Bařice

Nový most 36736-1 v Bařicích / foto: KKSPředmětem díla byla kompletní přestavba mostu ev. č. 36736-1 přes Škulínkový potok v průjezdním úseku obce Bařice-Velké Těšany. Kompletní přestavba spočívala v odstranění původního mostu včetně sousední lávky pro pěší a v náhradě novou mostní konstrukcí s chodníkem. Lávka pro pěší byla ve vlastnictví obce, která také zajistila její odstranění. Nový most byl vybudován jako monolitický železobetonový, má rámovou konstrukci o jednom poli s horní mostovkou. Přemostění je dlouhé tři metry, délka mostu mezi konci křídel činí 8,55 metru a délka nosné konstrukce je 3,80 metru. Součástí stavby byla úprava navazujících úseků komunikace před a za mostem v nezbytném rozsahu, celková délka rekonstrukce silnice včetně mostu činí asi 21 metrů.

Zhotovitelem stavby byla firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Konečná cena za tuto zakázku činí 4,442 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla financována v celém rozsahu Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce začaly v polovině srpna 2016.

Košíky

Nový most ev. č. 42823-1 v Košíkách / foto: ŘSZK

V blízkosti obce Košíky šlo o kompletní přestavbu mostu ev. č. 42823-1 na silnici III/42823. Most se nachází ve vzdálenosti třiceti metrů před začátkem obce. Nový most je šikmý, má monolitický železobetonový rám se zavěšenými křídly. Založení mostu je hlubinné na železobetonových vrtaných pilotách. Na spodní stavbu mostu navazují železobetonové nábřežní úhlové zídky. Most je široký 8,6 metru, přemostění je dlouhé 5,17 metru. Na mostě byly vybudovány železobetonové římsy s ocelovým zábradlím se svislou výplní, šířka mezi zvýšenými obrubami činí 7 metrů. Zpevněné dno pod mostem bylo v délce 17,7 metru obnoveno lomovým kamenem uloženým do betonu a doplněno o bermy, umožňující průchod drobným živočichům. Součástí stavby byla výměna konstrukčních vrstev vozovky navazující komunikace. Celková délka úpravy komunikace včetně mostu činí 70 metrů.

Zhotovitelem stavby byla firma IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s. Konečná cena za tuto zakázku činí 6,240 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla financována v celém rozsahu Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce byly zahájeny ve druhé polovině června 2016.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tiskové zprávy k těmto stavbám

11. 08. 2016 - V seznamu investic přibyl nový most v Bařicích
17. 06. 2016 - Kompletní přestavba je připravena pro most v Košíkách

 

 


Počet přístupů: 1956, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDIAktuality na Váš e-mail

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj email.

 


Návštěvnost stránek

TOPlist

 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS