ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Letos se opraví další část průtahu v Trnavě

05.01.2017 16:25

Trnava - Ředitelství silnic Zlínského kraje bude v letošním roce pokračovat v rekonstrukci průtahu obcí Trnava. Na řadu přichází úsek o délce téměř jednoho kilometru. Na tuto investiční stavbu již byla uzavřena smlouva o dílo s cenou 13,7 milionu korun. Stavební práce začnou na jaře.

Popis prací

Silnice III/4893 v Trnavě před opravou / foto: ŘSZK

Předmětem díla je rekonstrukce silnice III/4893 v průjezdním úseku obce Trnava. Celková délka úpravy je cca 942 metrů.

Bude provedena obnova vrchních vrstev konstrukce recyklací za studena na místě s následnou pokládkou nové ložné a obrusné vrstvy v celkové tloušťce 100 milimetrů včetně vybudování kompletní konstrukce vozovky v místech šířkových úprav komunikace. Silnice bude mít šířku mezi betonovými obrubami 6,5 metru s rozšířením ve směrových obloucích na 7 metrů. Součástí rekonstrukce je vybudování čtyř zastávek linkové osobní dopravy umístěných v jízdních pruzích komunikace a realizace nového dopravního značení. Součástí stavby je také stavební úprava mostu ev. č. 4893-6. Odvodnění vozovky bude zajištěno sestavou stávajících i nových dešťových vpustí, které budou připojeny kanalizačními přípojkami do nové dešťové kanalizace budované obcí.

Zhotovitel, cena, termín

Zákres do mapy

Zhotovitelem stavby je firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Brno. Smluvní cena za tuto zakázku činí 13,714 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována v celém rozsahu Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Smlouva o dílo byla uzavřena již koncem léta loňského roku s tím, že stavební práce budou zahájeny 1. dubna a ukončeny do konce září 2017.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba bude realizována za částečné uzavírky silnice po polovinách šířky vozovky a v úsecích o délce cca 300 metrů. Doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením a přechodným dopravním značením. Provoz linkové osobní dopravy zůstane zachován, dojde pouze k provizornímu přemístění zastávek.

---

V Trnavě se již v roce 2009 rekonstruovala část průtahu o délce 249 metrů za 4 miliony korun a v roce 2012 část o délce 400 metrů za 7,1 milionu korun. Letošní silniční investice je v Trnavě délkově i finančně největší.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 880, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS