ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Mosty na krajských silnicích jsou v dobrém stavu

01.03.2017 16:13

Zlínský kraj - Ředitelství silnic Zlínského kraje má k dispozici nové roční hodnocení technického stavu mostů na silnicích II. a III. třídy. Vyplývá z něj, že se daří udržovat krajské mosty v dobrém stavu. Již pět let za sebou se žádný z krajských mostů nedostal do havarijního stavu.

Nejnovější hodnocení stavu mostů na krajské silniční síti opět potvrzuje, že se Zlínský kraj o své mostní objekty řádně stará a že se jejich technický stav spíše mírně zlepšuje. Už pátým rokem za sebou není v kraji při pravidelné diagnostice zjištěn ani jeden most v havarijním stavu. Průměrná „známka" hodnocení stavu krajských mostů se od 1. ledna 2016 do 1. ledna 2017 mírně zlepšila z 3,32 na 3,31.

Průměrná „známka" pro všech 718 hodnocených mostů činila k 1. lednu letošního roku 3,31, což je nejlepší hodnocení za celou dobu existence ŘSZK (od r. 2001).

Nový most byl vybudován v r. 2016 v Košíkách / foto: ŘSZK

„Každoročně investujeme do rekonstrukcí nejvíce poškozených mostů nemalé finanční prostředky a věnujeme se i jejich průběžné stavební údržbě. Během uplynulého roku 2016 jsme kompletně přestavěli čtyři menší mosty a realizovali jsme první etapu nákladné celkové rekonstrukce velkého nadjezdu ve Zlíně. Letos zahájíme dvouletou rekonstrukci 450 metrů dlouhého nadjezdu ve Vsetíně a opět kompletně přestavíme několik menších mostů," shrnuje ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislav Malý.

Zprávu o stavu mostů pro ŘSZK jednou ročně zpracovává specializovaná firma PavEx® Consulting, s. r. o., se sídlem v Brně. Technický stav mostů se hodnotí na sedmibodové stupnici: 1 - bezvadný stav, 2 - velmi dobrý stav, 3 - dobrý stav, 4 - uspokojivý stav, 5 - špatný stav, 6 - velmi špatný stav, 7 - havarijní stav. Ve Zlínském kraji se k 1. lednu 2017 nacházelo 107 mostů v bezvadném stavu (1) a ani jeden z mostů na krajské silniční síti nemusel být zařazen do skupiny „havarijní" (7).

Kompletní přestavbou prošly v loňském roce mosty v Bělově, Košíkách a Bařicích. Náklady na tyto rekonstrukce dosáhly celkové částky více než 17 milionů korun. Na stavební údržbu mostů (z provozních prostředků) bylo během roku 2016 vynaloženo dalších 10,6 milionu korun. Byla realizována I. etapa rekonstrukce nadjezdu ve Zlíně; celková hodnota této stavební akce přesahuje 53 milionů korun.

Tabulky a grafy hodnocení jsou přístupné na webu ŘSZK.

 

 


Počet přístupů: 871, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS