ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silničáři přešli ze zimní na letní pohotovost

13.04.2017 08:59

Zlínský kraj - Dnem 31. března skončilo období nepřetržité pohotovosti dispečinků zimní údržby silnic. Pro nenadálé a nezbytné zásahy silničářů funguje ve zbývající části roku tzv. letní pohotovost. Zveřejňujeme potřebné telefonické kontakty.

Všechny čtyři Správy a údržby silnic, které působí ve Zlínském kraji, již mají většinu své techniky připravenu pro letní práce. Od 1. dubna nastalo období tzv. letní pohotovosti. Letní pohotovost je držena pro zajištění bezpečnosti silničního provozu, zejména po dopravních nehodách, živelných pohromách, v případě vzniku polomů a jiných nepředvídatelných událostí. Nezbytné práce budou zajišťovat na krajských silnicích (II. a III. tř.) příslušné organizace Správy a údržby silnic s okresní působností. Jejich pracovníci budou schopni operativně řešit případné problémy na silniční síti, zejména označovat překážky silničního provozu přechodným dopravním značením.

Kdy a na koho se obracet

V pracovní době, tj. od 6 do 14.30 hodin pracovních dnů, budou neodkladné zásahy zajišťovat vedoucí jednotlivých středisek SÚS. Kontaktními osobami pro hlášení jsou dispečeři letní pohotovosti (viz tabulka níže). V případě nemožnosti spojení prostřednictvím telefonního čísla letní pohotovosti může být kontaktován výrobní náměstek příslušné SÚS.

Mimo pracovní dobu, tj. od 14.30 do 6 hodin pracovních dnů a po celých 24 hodin v sobotu, neděli a státní svátky, budou neodkladné práce zajišťovat určení dispečeři letní pohotovosti podle rozpisu jednotlivých SÚS. Kontaktní telefony pro hlášení jsou uvedeny v tabulce níže.

Pohotovost v období od 1. dubna do 31. října drží pro silnice II. a III. třídy v každém okrese vždy jeden pracovník SÚS.

Společnosti zajišťující letní pohotovost na silnicích II. a III. třídy
a kontakt na dispečery

 

ÚzemíSÚSDispečer letní pohotovosti
okres KM Kroměřížska mobil: 602 507 964
okres UH Slovácka mobil: 739 918 926
okres VS Valašska mobil: 603 542 167
okres ZL Zlínska mobil: 602 436 601

 

Letní pohotovost na státních silnicích (I. tř. a dálnice) organizuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 741, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS